Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje dla beneficjentów w ramach IV naboru do działania 4.3 RPO WO 2007-2013

W dniach od 13 do 17 maja 2013 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w ramach IV naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Konsultacje dotyczyć będą jedynie aspektów technicznych proponowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie, nie zaś treści merytorycznych poszczególnych części opisowych wniosku.

›››

Źródo: www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 29.04.2013r

Przez: Barbara Ratuś