Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 
 
 

19 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013. Określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

Na jego podstawie będzie można udzielać dwóch rodzajów pomocy tj. regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu) oraz pomocy de minimis (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).

Pomoc będzie udzielana projektom, w których zidentyfikowana została pomoc publiczna, realizowanym w ramach 3 programów zarządzanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego tj. Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

Pobierz plik:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (854 KB)

Źródło: http://www.ewt.gov.pl

Dodano: 20.03.2013r

Przez: Barbara Ratuś