Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach VI naboru do działania 4.3 RPO WO 200-2013

zestaw logotypów.jpeg

Szanowni Państwo,

informujemy, że 17 stycznia 2014r. została zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013. W ramach przedmiotowego naboru złożono 7 wniosków, z których 6 oceniono pozytywnie pod względem formalnym.

Łaczna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 10.859.709,38 PLN.
Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.231.940,42 PL (w tym 8.231.940,42 z EFRR)

Dodano: 20.01.2013
Przez: Joanna Grabuńczyk