Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nowy Erasmus+ dla uczniów, nauczycieli i wolontariuszy

zestaw logotypów.jpeg

22 grudnia to pierwszy dzień obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Różni się on od poprzedników tym, że będą mogli z niego korzystać nie tylko studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego/trenerzy, pracownicy młodzieżowi (ang. youth workers) i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

Będą oni mogli ubiegać się o środki finansowe na działania w zakresie kształcenia i szkolenia, współpracę młodzieży i rozwój sportu w ramach nowego programu. Erasmus+ zastąpi m.in. dotychczasowe, dobrze znane polskim szkołom i młodzieży inicjatywy, takie jak Młodzież w działaniu oraz Uczenie się przez całe życie, realizowane w latach 2007-2013. Narodową Agencją nowego programu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a tzw. Władzę Krajową w programie stanowią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przed przystąpieniem do planowania działań i przygotowywania wniosków należy zapoznać się z nową strukturą programu. W obszarze kształcenia i szkolenia Erasmus+ został podzielony na trzy akcje (ang. Key Actions), do których należą: mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie reform polityki edukacyjnej.

Więcej informacji można znaleźć klikając TUTAJ i TUTAJ.

źródło: men.gov.pl

Dodano: 27.12.2013r

Przez: Barbara Ratuś