Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nabór wniosków na Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości - MKiDN

 zestaw logotypów.jpeg

Szanowni Państwo Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich informuje, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabor wniosków o stypendia z Funduszu Promocji Twórczości.
Nabór trwa do 30 stycznia 2014r.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:
- literatura,
- sztuki wizualne.
- muzyka,
- taniec,
- teatr,
- film,
- opieka nad zabytkami,
- twórczość ludowa.

Konkursem objęte są stypendia:
- stypendia roczne obejmujące okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.,
- stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.,
- stypendia kwartalne obejmujące okres:
- od 1 lipca do 30 września 2014 r,
- od 1 października do 31 grudnia 2014 r.,
- od 1 stycznia do 31 marca 2015 r.,
- od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015r.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 30 stycznia 2014r. złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy), sporządzony zgodnie z treścią załączonych do ogłoszenia Instrukcji oraz dostarczy (osobiście lub pocztą) wydruk potwierdzający złożenie aplikacji, do którego zostały dołączone wymagane załączniki:

- papierowe kopie dwóch rekomendacji, których skany zostały załączone do Elektornicznej Aplikacji oraz dostarczone do MKiDN 

- nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, dostarczony (osobiście, bądź pocztą);

Dokumenty do pobrania oraz przydatne informacje do pobrania na stronie:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-z-fpt.php

Dodano: 15.01.2014r.
Przez: Joanna Grabuńczyk