Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Przedłużono nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 – II runda

zestaw logotypów.jpeg

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedłużyła do 16 grudnia 2013 r. termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Jest to druga runda aplikacyjna przeprowadzana w 2013 roku. 

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w ogłoszeniu z 31 października 2013 r. 

Informacja o naborze jest także dostępna na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/index/600

Dodano: 04.12.2013r.
Przez: Joanna Grabuńczyk