Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 zestaw logotypów.jpeg

6 grudnia 2013 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.15) zawiera następujące zmiany:

 1. realokację środków UE pomiędzy działaniami w obrębie: 

  • priorytetu II., tj. przesunięcie z Działania 2.2 do działania 2.1 (około 25 mln euro);
  • priorytetu IV., tj. przesunięcie z Działań  4.3 oraz 4.5 do działania 4.2 (około 3,4 mln euro);
  • priorytetu V., tj. przesunięcie z Działań 5.2 oraz 5.3 do działania 5.1 (0,5 mln euro);
  • priorytetu VII., tj. przesunięcie z Działania 7.1 do działania 7.3 (około 120 mln euro);
  • priorytetu IX., tj. przesunięcie z Działania 9.4 do działania 9.2 (około 3,1 mln euro);
  • priorytetu XII., tj. przesunięcie z Działania 12.1 do działania 12.2 (około 13,7 mln euro).

   
 2. wprowadzenie możliwości zwiększenia wsparcia z Unii Europejskiej dla projektów kolejowych powyżej 85 proc., przy zachowaniu ogólnego poziomu dofinansowania na poziomie całego Działania 7.1;

   
 3. dla Działania 4.2 wprowadzenie możliwości odstąpienia od wstępnej oceny projektów;

   
 4. uzupełniono katalog potencjalnych w Działaniu 9.3 o państwowe jednostki budżetowe;

   
 5. doprecyzowano i zaktualizowano opis systemu oceny i wyboru projektów (załącznik 2.) 
  w części dotyczącej procedury odwoławczej oraz projektów indywidualnych;

   
 6. inne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące.
   

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Archiwum

Źródło: http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/
Nowa_wersja_SZOP_POIiS_09122013.aspx

Dodano: 10.12.2013r.
Przez: Joanna Grabuńczyk