Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28: Prognozuje się opady deszczu, miejscami burze. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Rano i przed południem 22.05 opady przejściowo osłabną. od godz. 21:00 dnia 21.05.2019 do godz. 21:00 dnia 22.05.2019

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5010 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2014

 • Pismo ogólne
 • Raport za 2018 rok
  ...   szanowni Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego   ...... iż został opracowany Raport o stanie powiatu głubczyckiego za 2018 rok. ...... uchwałach oraz środkach pozabudżetowych pozyskanych z zewnątrz. ...... Z analizy raportu można wywnioskować, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ...... statnich lat są efektem wytężonej pracy ...... rady powiatu, zarządu powiatu jak i  pracowników starostwa Powiatowego w ...... wraz z pracownikami powiatowych jednostek organizacyjnych. ...... To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. ...... Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji, ...... są szerzej opisane w raporcie. ......   Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Z poważaniem ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  Przewodniczący Rady Powiatu ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp; Radosław Gorzko     ...... Zgodnie z zapisem art. ...... 30 a ust. ...... 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym, - raport ten będzie ...... na sesji Rady Powiatu, na której podejmowana będzie ...... w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum ...... Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. ...... W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. ...... Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady ...... semne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej ...... osób /wzór zgłoszenia do pobrania poniżej/. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... szenie składa się najpóźniej w dniu ...... dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być omawiany raport o stanie ...... sesja planowana jest na dzień 13. ...
 • Raport o stanie powiatu
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna
 • Oświadczenie majątkowe za 2018 r (sek)
 • Oświadczenie majątkowe za 2018 r (s)
 • Oświadczenia majątkowe za 2018 r (z)
  ...   ...
 • Dostęp do informacji publicznej
  ... stęp do informacji publicznej niezamieszczonej ...... BIP - Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach, a także nie ...... stała udostępniona w drodze wyłożenia lub ...... szenia, udostępniana jest wszystkim ...... sowanym na wniosek, na zasadach określonych w ...... stawie z dnia 6 września 2001r. ...... sp;o dostępie do informacji publicznej (Dz. ...... 1330)  Informacja publiczna, która nie ...... stała udostępniona w Biuletynie Informacji ...... sp;jest udostępniana na wniosek złożony przez ...... sowaną osobę, z zastrzeżeniem, że informacja ...... która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej ...... pisemnego wniosku. ...... Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później ...... niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. ...... jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni,  starostwo ...... opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 ...... siące od dnia złożenia wniosku. ...... Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z ...... skiem, chyba że środki techniczne, którymi ...... sponuje starostwo Powiatowe, nie umożliwiają ...... stępnienia informacji w sposób i w formie ...... we wniosku. ...... Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we ...... sku, podmiot obowiązany do udostępnienia ...... pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości ...... stępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i ...... skazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie ...... może być udostępniona niezwłocznie. ...... w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie ...... w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o ...... stępnienie informacji umarza się. ...... Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku ...... stępnienia informacji publicznej na wniosek, o ...... 10 ust. ...... 1 Ustawy, starostwo Powiatowe będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze ...... skazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub ...... przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, starostwo Powiatowe może ...... od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. ...... starostwo Powiatowe powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. ...... Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia ...... wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku ...... zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. ...... Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP Aby uzyskać informacje ...... stępnione w Biuletynie Informacji Publicznej ...... sek można dostarczyć osobiście, pocztą ...... mailem lub wysłać faksem. ...... Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP – starostwa Powiatowego w ...
 • Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds kontroli zarządczej i analiz
 • POLISH U17 OPEN
  ... Klub sportowy "Technik" Głubczyce  informuje że w dniach 24-26. ...... w Głubczycach na Hali sportowej przy ul. ...... Olimpijskiej 1 odbędzie się  Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych ...... sh U17 Open 2019 w Badmintonie. ...... Do Głubczyc przyjadą zawodnicy z 18 Państw:  Anglii, Austrii,  Belgii, ...... si, Bułgarii, Czech, Danii , Estonii, Litwy, ...... Norwegii,  Rosji, słowacji, szwecji, Turcji, Ukrainy, Walii i Polski. ...... serdecznie zapraszamy! ...
 • sprawozdania finansowe Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok
  ...   ...
 • Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Głubczycach za 2018 r.
 • XXXI BIEG BABOROWA im. Edwarda Gorczyńskiego
  ... sp; ...
 • OBWIESZCZENIE - dzierżawa garażu w Głubczycach przy ul. Kościuszki dz. 297_17
 • Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok
  ...   ...