Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 7066 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2721

 • Pismo ogólne
 • Bezpiecznych wakacji!
  ... okazji zakończenia roku szkolnego - uczniom gratulujemy ukończenia ...... oraz pracownikom placówek oświatowych składamy serdeczne podziękowania za całoroczną ...... spółpracę, - rodzicom dziękujemy za aktywne ...... stnictwo w życiu szkoły oraz zaangażowanie w ...... Życzymy Wam, aby okres wakacyjny był czasem bezpiecznego odpoczynku i radości. ...... Mamy nadzieję, że będzie to czas niezapomnianych przygód, wrażeń, uśmiechu. ...
 • 23 czerwiec - Dzień Ojca
  ... OJCEM to jedna z najważniejszych ról mężczyzny opłacona wieloma ...... ale wynagradzana radością i szczerym uśmiechem dzieci. ...... Z okazji Dnia Ojca składamy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ...... i wielu powodów do ojcowskiej dumy. ...... Zarząd Powiatu w Głubczycach   ...
 • Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 03-06-2022 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powołanej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... ust. ...... ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 583) zarządza się, co następuje: ​§ 1. ...... Powołuje się Komisję do dokonania oceny i wydzielenia do ...... dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Komunikacji i Transportu ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... W skład Komisji powołuje się następujące osoby: 1. ...... Tomasz Makarski - Przewodniczący Komisji, 2. ...... Kornela Młot - Członek Komisji, 3. ...... Karolina skiba - Członek Komisji. ...... Traci moc Zarządzenie nr 52/2020 starosty Głubczyckiego z dnia 3 listopada 2020 r. ...... w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia ...... wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Komunikacji starostwa ...... Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. ......     starosta Głubczycki Piotr soczyński ......     ...
 • Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 27-05-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  ... podstawie art. ...... 19 ust. ...... 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o pracownikach samorządowych (Dz. ...... 530) zarządza się, co następuje: ​§ 1. ...... W Zarządzeniu Nr 54/2018 starosty Głubczyckiego z dnia 31. ...... wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. ...... 2 w § 2 otrzymuje nastepujące brzmienie: „Pracownika kieruje się ...... odbycia służby przygotowawczej na podstawie pisemnego skierowania. ...... 2) ust. ...... 3 w § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „służba przygotowawcza trwa od 2 tygodni do 3 ...... sięcy i jest odbywana bez przerwy. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego Galmet
  ...   ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Galmet
 • XLIII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 23.06.2022 r.
  ...   ...
 • XLIII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 23.06.2022 r.
  ... 14:00 Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej o stanie ...... stwa, ochrony p. ...... sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z ...... w 2021 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie ...... Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2021 rok: ...... dyskusja nad raportem, b. ...... podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi ...... Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz ...... informacją o stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2021 ...... zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. ...... zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, ...... zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia ...... solutorium Zarządowi Powiatu, ...... dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu ...... podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z ...... podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z ...... Podjęcie uchwał w sprawach: a. ...... zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego ...... w sprawie założenia szkoły policealnej dla dorosłych oraz ...... jej do Zespołu szkół Mechanicznych w Głubczycach, ...... skargi na starostę Głubczyckiego. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego
  ... integracja oraz harmonizacja baz danych GEsUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego ......   ...
 • 31 posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego - 21.06.2022 r.
  ... 15:15 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...... Zapoznanie się z informacją na temat wykonania budżetu za ...... projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu. ...... Analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Głubczyckim sporządzona przez ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • Urząd nieczynny
  ... (piątek) starostwo Powiatowe w Głubczycach przy ul. ...... Kościuszki 24 będzie nieczynne. ...... Za wszelkie niedogodności i utrudnienia ...... szamy. ......   ...
 • 28 posiedzenie Komisji Administracyjno - Budżetowej - 21.06.2022 r.
  ... 14:30 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. ...... Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu ...... projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu. ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • 33 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 22.06.2022 r.
  ... 14:30 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...... Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu ...... projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu. ...... Informacja o zatrudnieniu w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. ...... Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych Zespołu szkół ...... ształcących w Głubczycach na rok szkolny ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • 31 posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - 22.06.2022 r.
  ... 14:30 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...... Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu ...... projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu. ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...