Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 6768 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2520

 • Pismo ogólne
 • Prognoza przebiegu pandemii COVID-19 na terenie powiatu głubczyckiego
 • Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 27-01-2022 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2022 roku
  ... podstawie art. ...... 196 ust. ...... 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... 2328) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Ustala się średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie ...... roku: 1) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu - 4. ...... Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego i wchodzi w życie od następnego ...... siąca przypadającego po miesiącu, w którym ...... stało opublikowane. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Gramy z WOŚP!
  ... Zarząd Powiatu w Głubczycach przekazał dla ...... Orkiestry Świątecznej Pomocy 5 egzemplarzy albumu ...... W tym roku WOŚP kwestuje na rzecz okulistyki dziecięcej pod hasłem "Przejrzyj na oczy" ...... Linki do licytacji: - https://allegro. ...... sowych-a-szymczyna-11749815648 - https: ...... sowych-a-szymczyna-11745634801 - https: ...... sowych-a-szymczyna-11749827726 - https: ...... sowych-a-szymczyna-11749825629 - https: ...... sowych-a-szymczyna-11749830664 Gramy i ...... „Album Głubczyckich Rodzin Kresowych” jest zbiorem starych fotografii dokumentujących ...... codzienne Zabużan, ich udział w uroczystościach kościelnych i państwowych, imprezach ...... czy też służbie w jednostkach wojskowych Korpusu Ochrony Pogranicza. ...... Jest również źródłem utrwalającym wspaniałą kulturę materialną Kresowian. ...... Książka liczy 458 stron i aż 900 fotografii. ...... Autorem publikacji jest dr Arkadiusz szymczyna, natomiast wydawcą jest Powiat ...... dr Arkadiusz szymczyna Autor publikacji jest znaczącą ...... sobistością dla powiatu głubczyckiego. ...... wychowawcy młodzieży jak i w pracy naukowej stawiał nacisk na promowanie powiatu ...... kształtowanie wiedzy o jego historii i korzeniach Kresowian. ...... Także w licznych publikacjach dr szymczyna od lat upowszechnia wiedzę nt. ...... powojennych dziejów mieszkańców głubczyckich ziem. ...
 • XXXVII sesja Rady Powiatu - 20.01.2022 r.
  ... 16:34:25 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: ...... szek Bac Bartosz Rudziński Wojciech ...... Maria Farasiewicz Bogdan Kulik Marian Podkówka ...... Czechowicz Irena sapa Bronisława Pawlik Radosław Gorzko Jan Jasion ...... Pospiszyl Anita Juchno Krzysztof Hajda 1. ...... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: (15:13:00) a. ...... na 2022 rok, (15:13:00) Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu ...... imienne: ZA (14): Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, ...... Bernacki, Radosław Gorzko, Irena sapa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Jan ...... sion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, ...... sława Pawlik, Bartosz Rudziński BRAK GŁOsU ...... Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Piotr soczyński b. ...... Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... Wyniki imienne: ZA (14): Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, ...... Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Irena sapa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria ...... siewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, ...... Podkówka, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (3): Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Piotr ...... soczyński Nastąpiła zmiana quorum (15:19: ...... Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 Do sesji dołączyli radni: ...... Tomasz Ognisty   c. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2022 rok, (15:19:00) ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... stracyjno-Budżetowej na 2022 rok (15:20:00) ...... imienne: ZA (15): Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Radosław Gorzko, ...... sz Ognisty, Bartosz Rudziński, Irena sapa, ...... Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, ...... Farasiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Marian Podkówka BRAK GŁOsU (2): ...... sz Krupa, Piotr soczyński d. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku ...... na 2022 rok, (15:20:00) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2022 ...... Wyniki imienne: ZA (15): Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, ...... sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, ...... Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, ...... sława Pawlik, Wojciech Bernacki BRAK GŁOsU( ...... Tadeusz Krupa, Piotr soczyński e. ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej na ...... rok, (15:20:00) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Zdrowia i Polityki społecznej na 2022 rok (15:21:00) Wyniki ...... ZA (15): Leszek Bac, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Irena sapa, Maria ...... siewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, ...... Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Bogdan Kulik, Artur ...... Jan Jasion, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (2): Tadeusz Krupa, Piotr soczyński ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i sportu na 2022 rok, (15: ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Kultury i sportu na 2022 rok (15:21:00) Wyniki ...... ZA (15): Bogdan Kulik, Leszek Bac, Anita Juchno, Marian Podkówka, ...... Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda, Irena sapa, Tomasz ...... sty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan ...... sion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik ...... GŁOsU (2): Tadeusz Krupa, Piotr soczyński g. ...... (15:22:00) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu ...... ZA (15): Anita Juchno, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, ...... sztof Hajda, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Jan ...... sion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, ...... sz Ognisty, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, ...... Podkówka, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (2): Tadeusz Krupa, Piotr soczyński ...... Informacja Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie podjętej Uchwały Nr CXLIV/761/2021 z ...... w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w ...... 243 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. ...... Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ...... Pomocy społecznej w Klisinie. ...... sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. ...... sprawozdanie starosty Głubczyckiego z działalności Komisji ...... stwa i Porządku za 2021 r. ...... sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ...... Wnioski i oświadczenia radnych. ...
 • XXXVII sesja Rady Powiatu - 20.01.2022 r.
  ... Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu ...... imienne: ZA (14): Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, ...... Bernacki, Radosław Gorzko, Irena sapa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Jan ...... sion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, ...... sława Pawlik, Bartosz Rudziński BRAK GŁOsU ...... Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Piotr soczyński powierzenia w roku 2022 Gminie ...... zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia ...... Wyniki imienne: ZA (14): Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, ...... Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Irena sapa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria ...... siewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, ...... Podkówka, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (3): Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Piotr ...... soczyński Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2022 rok (15:20:00) ...... imienne: ZA (15): Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Radosław Gorzko, ...... sz Ognisty, Bartosz Rudziński, Irena sapa, ...... Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, ...... Farasiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Marian Podkówka BRAK GŁOsU (2): ...... sz Krupa, Piotr soczyński Uchwała w ...... sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2022 ...... Wyniki imienne: ZA (15): Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, ...... sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, ...... Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, ...... sława Pawlik, Wojciech Bernacki BRAK GŁOsU ...... Tadeusz Krupa, Piotr soczyński Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu ...... Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej na 2022 rok (15:21:00) Wyniki ...... ZA (15): Leszek Bac, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Irena sapa, Maria ...... siewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, ...... Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Bogdan Kulik, Artur ...... Jan Jasion, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (2): Tadeusz Krupa, Piotr soczyński ...... w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i sportu na 2022 rok (15: ...... imienne: ZA (15): Bogdan Kulik, Leszek Bac, Anita Juchno, Marian Podkówka, ...... Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda, Irena sapa, Tomasz ...... sty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan ...... sion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik ...... GŁOsU (2): Tadeusz Krupa, Piotr soczyński Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu ...... ZA (15): Anita Juchno, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, ...... sztof Hajda, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Jan ...... sion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, ...... sz Ognisty, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, ...... Podkówka, Bronisława Pawlik BRAK GŁOsU (2): Tadeusz Krupa, Piotr soczyński ...
 • XXXVII sesja Rady Powiatu - 20.01.2022 r.
  ...   ...
 • Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 24-01-2022 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2022 roku
  ... podstawie art. ...... 60 ust. ...... 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ...... o pomocy społecznej (Dz. ...... zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku w ...... 1) Dom Pomocy społecznej w Klisinie - 4. ...... zł; 2) Dom Pomocy społecznej w Kietrzu prowadzony przez ...... sstr Franciszkanek Misjonarek Maryi - 4. ...... Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego i wchodzi w życie od następnego ...... siąca przypadającego po miesiącu, w którym ...... stało opublikowane. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GŁUBCZYCACH - Młodszy referent Wydziału Ogólno-Organizacyjnego
  ... stanowisko urzędnicze: Młodszy referent Wydziału Ogólno-Organizacyjnego ...... Opis stanowiska: Do głównych zadań pracownika będzie ...... Prowadzenie ewidencji zbiorczej skarg i wniosków wpływających do starostwa, przekazywanie ...... Wydziałom oraz innym jednostkom do załatwienia według właściwości. ...... Bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków, opracowywanie okresowych ...... o sposobie ich załatwienia. ...... Prowadzenie spraw socjalnych pracowników starostwa. ...... Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stowarzyszeniach. ...... Ewidencja kontroli zewnętrznych starostwa i jednostek samorządu terytorialnego. ...... Powoływanie rad i komisji działających przy starostwie tj. ...... Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Rada społeczna ...... sP ZOZ, Rada Rynku Pracy, Komisja Ruchu ...... Rada na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych. ...... Opiniowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu ......   Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie lub wyższe,   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  - znajomość przepisów z zakresu ...... stracji samorządowej, funkcjonowania samorządu ...... procedur administracyjnych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego,  ...... sp;  - pełna zdolność do czynności ...... oraz korzystanie z pełni praw publicznych,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     - niekaralność za ...... stępstwa popełnione umyślnie ścigane z ...... skarżenia publicznego lub umyślne ...... stępstwo skarbowe,   - dobry stan ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;    - nieposzlakowana ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   - obywatelstwo polskie. ...... sp;      Wymagania ...... - doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej, - samodzielność, ...... pracy, odpowiedzialność, umiejętność wyszukiwania właściwej interpretacji przepisów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp; Informacja o warunkach pracy na danym ...... stanowisku: Praca na stanowisku ...... z miejscem wykonywania w starostwie Powiatowym w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, praca w godzinach urzędowania w ...... wymiarze, wynagrodzenie ustalane zgodnie z obowiązującymi w urzędzie ...... sami. ...... Informuję, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia ...... skaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ...... stce wynosił poniżej 6 %. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Oferta powinna ...... następujące dokumenty             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;1. ...... List motywacyjny. ...... Opis przebiegu dotychczasowej działalności zawodowej. ...... Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www. ...... sp;      3. ...... oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia zawodowe ...... sp;      4. ......         5. ...... Oświadczenie dotyczące nieposzlakowanej opinii. ...... sp; 6. ...... Oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie. ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; 7. ...... zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. ...... sp;       8. ...... Oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne zaświadczenie ...... skie. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; 9. ...... że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z ...... skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ...... skarbowe albo kopia aktualnego „Zapytania o ...... informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      10. ...... zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, ...... z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... Nr 119, str. ...... innych obowiązujących aktów prawnych, o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę ...... przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie ...... ofertowych przez starostwo Powiatowe w Głubczycach, na potrzeby ...... procesu rekrutacji”. ...... sp;        ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;       11. ...... o wyrażeniu zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów w przypadku jej ...... w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej ...... Oferty należy składać w sekretariacie starostwa Powiatowego w Głubczycach w terminie ...... do godziny 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ...... szego referenta w Wydziale ...... Za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpłynięcia przesyłki pocztowej do ...... starostwa. ...... pod adresem: starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce Bliższe informacje można uzyskać pod nr ...... sp; 077 4053660,  w. ......               ...
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach
  ... efektywności energetycznej budynku starostwa Powiatowego w Głubczycach Dokumentacja ...... znajduje się pod linkiem: https://e-propublico. ...... s ...... s/073a4c7e-3f42-452c-9ee0-7db36d4825a5 ...
 • Ogłoszenie - V przetarg na dzierżawę dz. nr 154-8 Zopowy
  ... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;        Głubczyce ...... sp; O G Ł O s Z E N I E starosta ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (j. ...... 1899 ) ogłasza V przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Wysokość czynszu dzierżawnego w dt. ...... pszenicy   Wadium   w zł. ......   Forma udostępnienia     ...... Księgi Wieczystej Ewidencji gruntów ......   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy  nr 3   ...... sp; nr  154/8     ...... sp;       ...... stwiska, zurbanizowane tereny niezabudowanie ...... sp; w trakcie zabudowy    ......   0,5388       ......   Działka położona w obrębie ...... wskazanych    w studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego gminy Głubczyce ...... tereny projektowanej zabudowy  jednorodzinnej    i ...... sp;Dojazd do działki drogą transportu ...... sp; o nawierzchni ziemnej. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Działka stanowi obecnie teren trawiasty - pastwisko. ......   3,50   stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 40,00   ...... na czas oznaczony do dnia 30. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ...... Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 26 sierpnia 2021 roku. ...... Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 18 października 2021 roku. ...... Trzeci przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 29 listopada 2021 roku. ...... Czwarty przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 12 stycznia 2022 roku. ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr L/374/14 z dnia 13 ...... sierpnia 2014 r. ...... teren     działki nr 154/8, obręb Zopowy przeznaczony ...... st pod rozwój projektowanej zabudowy ...... sp;  6. ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z obecnym ...... jako teren rolniczy – pastwisko. ...... Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też ...... na rzecz osób trzecich. ...... Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) w pięciu ...... w terminach:      - I rata do dnia 31 maja 2022 roku ...... na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 roku ogłoszonej ...... Główny         Urząd statystyczny;   ...... sp;   - II rata do dnia 31 sierpnia ...... roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny      ...... sp;   Urząd statystyczny; ...... sp;    - III rata do dnia 31 ...... 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny  Urząd statystyczny; ......      - IV rata do dnia 31 sierpnia 2023 roku ...... na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 roku ogłoszonej ...... Główny  Urząd statystyczny;      - V rata do dnia 31 maja 2024 ...... obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w ...... półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny Urząd statystyczny. ......           9. ...... Termin przetargu:      - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 154/8 odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 roku o godzinie 10°° ...... siedzibie starostwa   Powiatowego   w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej    ...... sp;w dniu  18 lutego 2022 roku  ...... wadium  na konto: starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714  0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem ...... „ dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej Zopowy – działka nr 154/8 ”. ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ......         Wadium zwraca się niezwłocznie po ...... przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:          ...... Wadium wniesione         przez uczestnika ...... który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę   ustaloną w wyniku przetargu na ...... nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie   przystąpi bez usprawiedliwienia do ...... umowy w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, ...... przetargu może odstąpić od   zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia ......   stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a ...... ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie   takich ...... spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ...... sp;Organizator przetargu zastrzega sobie prawo ...... przetargu z uzasadnionych przyczyn. ......        11. ...... sp;Ogłoszenie  podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ......      stronie internetowej starostwa Powiatowego w ...... sp; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      s T A R O s ...... A                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp; Piotr  soczyński ...
 • Ogłoszenie - I przetarg na sprzedaż działki nr 273-2 Pilszcz
  ... O G Ł O s Z E N I E            ...... sp; starosta Głubczycki zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. ...... z 2021 roku  poz. ...... 1899 ) ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony w sprawie sprzedaży  ...... nieruchomości:     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Cena  wywoławcza  nieruchomości ( netto ) w zł ......   Wadium w zł. ......   Forma zbycia  ......   Księgi Wieczystej Ewidencji ...... gruntów   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy   nr 5   ...... sp;nr  273/2 grunty rolne zabudowane  ...... sp;        ......   0,4385       ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi w sąsiedztwie ul. ...... Wojska Polskiego. ...... Dojazd do działki drogą transportu rolnego  o nawierzchni utwardzonej tłuczniem od ...... gminnej w kierunku Uciechowic,   o nawierzchni asfaltowej. ...... Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. ...... Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 306 m2. ...... parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany  w technologii tradycyjnej. ...... Określa sstopień zużycia technicznego budynku w ...... sokości 40 %. ...... Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. ...... Pokrycie dachu z eternitu do wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do ...... bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji. ...... Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych na ...... szonkę. ...... sp;   96 200,00 ......           ...... sp;000,00     ...... sprzedaż              ...... sp;        ...... sp;   na własność w drodze ......   1. ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 ...... teren działki  nr 273/2, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę ...... szkaniową niskiej intensywności i usługową wsi ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w ...... studium  uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Kietrz. ...... sp;Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku ...... podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz. ...... )     sprzedaż ww nieruchomości podlega  ...... sp;podatkiem od towarów i  ...... sług. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu     stawka ...... sp;podatku wynosi  23%. ...... Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też ...... na rzecz osób trzecich. ...... sp;Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej ...... odbędzie się w dniu 03 marca 2022 roku o godzinie ...... sp; w siedzibie starostwa     ...... sp;         ...... sp; Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15  ( parter -  sala konferencyjna ). ......               - w ...... mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w ...... sp; 25 lutego 2022 roku  wpłacą w/w  ...... sp; na konto:    starostwo ...... sp; Powiatowe w Głubczycach PKO BP  ...... s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy ...... za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania rachunku ...... starostwa. ...... Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy ...... dane dotyczące położenia  nieruchomości i numer  działki . ...... sp;        - ...... zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:          ...... sp; odwołania przetargu, zamknięcia ...... Wadium wniesione           przez  ...... stnika przetargu, który przetarg wygra, ...... się na poczet sprzedaży nieruchomości. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną   w wyniku przetargu na ...... nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. ...... Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia ...... sprzedaży w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, ...... przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia ......    stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a ...... ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie  takich dokumentów ...... spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ......              - cenę ...... prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się ...... niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na  konto: starostwo      ...... sp;        ...... sp;    Powiatowe w ...... PKO BP s. ...... O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878. ......               -  ...... szt sporządzenia umowy notarialnej ponosi ...... strona nabywająca. ...... sp;Organizator przetargu zastrzega sobie prawo ...... przetargu z uzasadnionych przyczyn. ...... sp;Ogłoszenie podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ...... stronie internetowej starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  s T A R O s T A   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  mgr  Piotr  soczyński ...... sp;       ...
 • Ogłoszenie - I przetarg na sprzedaż działki nr 260 Pilszcz
  ... O G Ł O s Z E N I E            ...... sp; starosta Głubczycki zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. ...... z 2021 roku  poz. ...... 1899 ) ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony w sprawie sprzedaży  ...... nieruchomości:     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Cena  wywoławcza  nieruchomości ( netto ) w zł ......   Wadium w zł. ......   Forma zbycia  ......   Księgi Wieczystej Ewidencji ...... gruntów   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy nr 5   ...... sp;nr  260 grunty orne    ......   0,0819       ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej  i zagrodowej wsi przy ul. ...... Wojska Polskiego. ...... sp; Działka stanowi obecnie teren zieleni. ...... Dojazd do działki ulicą Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, o niewielkim ...... transportu samochodowego. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. ...... przejazdu i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działki ...... sp; nr 273/1. ...... Prawo to obejmuje pas działki nr 260       o szerokości ...... metrów usytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji położonej na ...... Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska ...... skiego do bramy wjazdowej do posesji położonej ......   12 300,00     ...... sp;     ...... sp;200,00     ...... sprzedaż              ...... sp;        ...... sp;   na własność w drodze ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 ...... teren działki  nr 260, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę ...... szkaniową niskiej intensywności i usługową wsi ...... tereny ukształtowane. ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w ...... studium  uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Kietrz. ...... sp;Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku ...... podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz. ...... )     sprzedaż ww nieruchomości podlega  ...... sp;podatkiem od towarów i  ...... sług. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu     stawka ...... sp;podatku wynosi  23%. ...... zobowiązania ciążące na nieruchomości:      Nabywca działki nr 260 ...... przejazdu i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi   ...... sp;   działki  nr 273/1. ...... Prawo to obejmuje pas działki nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost ...... wjazdowej do posesji położonej     na działce nr 273/1. ...... Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska ...... skiego do bramy wjazdowej do posesji położonej ......     działce nr 273/1. ...... sp;Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej ...... odbędzie się w dniu 03 marca 2022 roku o godzinie ...... sp; w siedzibie starostwa     ...... sp;         ...... sp; Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15  ( parter -  sala konferencyjna ). ......               - w ...... mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w ...... sp; 25 lutego 2022 roku  wpłacą w/w  ...... sp; na konto:    starostwo ...... sp; Powiatowe w Głubczycach PKO BP  ...... s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy ...... za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania rachunku ...... starostwa. ...... Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy ...... dane dotyczące położenia    nieruchomości i numer  działki . ...... sp;        - ...... zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:          ...... sp; odwołania przetargu, zamknięcia ...... Wadium wniesione           przez  ...... stnika przetargu, który przetarg wygra, ...... się na poczet sprzedaży nieruchomości. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  w wyniku przetargu na ...... nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. ...... Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia ...... sprzedaży w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, ...... przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia ......    stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a ...... ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie  takich dokumentów ...... spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ......              - cenę ...... prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się ...... niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na  konto: st arostwo Powiatowe w Głubczycach ...... BP s. ...... O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878. ......               -  ...... szt sporządzenia umowy notarialnej ponosi ...... strona nabywająca. ...... sp;Organizator przetargu zastrzega sobie prawo ...... przetargu z uzasadnionych przyczyn. ...... sp;Ogłoszenie podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ......  stronie internetowej starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       s ...... A R O s T A              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  mgr  Piotr  soczyński ...
 • Ogłoszenie - II przetarg na dzierżawę dz. nr 107-2 Gródczany
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;          ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;      Głubczyce 2022-01-17 ...... O G Ł O s Z E N I E starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (j. ...... 1899 ) ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Wysokość czynszu dzierżawnego ( netto ) w zł. ......   Wadium   w zł. ......   Forma udostępnienia     ...... Księgi Wieczystej Ewidencji gruntów ......     OP1G/000 37033/5 ...... sp; arkusz  mapy nr 2 ...... sp; nr  107/2     ...... sp;     ...... tereny niezabudowane lub  w trakcie budowy     ...... sp;        ...... sp;     ...... sp; 0,0600     ......   Gródczany   Niezabudowany plac położony ...... centrum wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. ...... Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, niwelata pozioma. ......  Dojazd do działki drogą gminną o ...... asfaltowej. ......   1 917,00   stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 200,00   ...... na czas oznaczony do dnia 31. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ...... Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej ...... odbył się w dniu 12 stycznia 2022 roku. ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... teren  działki nr 107/2, obręb Gródczany stanowi obszar ...... wsi z preferencją zabudowy związanej z ...... sp;  3. ...... sposób zagospodarowania zgodny z zapisem w studium  uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Branice. ...... Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też ...... na rzecz osób trzecich. ...... Terminy wnoszenia opłat:     - czynsz dzierżawny płatny będzie ...... sięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. ...... Zasady aktualizacji opłat:      Czynsz dzierżawny może być ...... sowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen ...... i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy  ...... przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego. ...... Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta ...... stanie  umowa dzierżawy. ...... O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać ...... Nowa stawka czynszu   dzierżawnego obowiązywać będzie od miesiąca ...... stępującego po miesiącu otrzymania przez ...... pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości  czynszu  dzierżawnego, bez potrzeby ......            7. ...... Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od ...... i usług ( jednolity tekst Dz. ...... ) do ustalonego w przetargu  czynszu dzierżawnego zostanie  ...... sp;podatek VAT według  ...... sp;stawek. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego  wykazu  stawka   ...... wynosi  23%. ......          8. ...... Termin przetargu:      - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 107/2 odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 roku o godzinie 1030 ...... siedzibie starostwa   Powiatowego  w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej    ...... sp; w dniu  18 lutego 2022 roku  ...... wpłacą wadium  na konto: starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714   0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem ...... „ dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej Gródczany – działka nr 107/2 ”. ...... Za datę wpłaty  na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ...... Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... jednak nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: ...... albo zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym. ...... Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, ...... się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. ......  Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ......  Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez ...... sprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ...... podanym na zawiadomieniu,    organizator przetargu może odstąpić od ...... Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu ...... stwierdzającego tożsamość oraz dowodu ...... a pełnomocnicy ponadto zobowiązani   są przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie takich dokumentów ...... spowoduje niedopuszczenie do przetargu. ...... sp;Organizator przetargu zastrzega sobie prawo ...... przetargu z uzasadnionych przyczyn. ......        10. ...... sp;Ogłoszenie  podaje się do publicznej ...... poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ...... stronie  internetowej starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;            ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;            ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;    s T A R O s T A   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  mgr  Piotr  soczyński ...... sp; ...