Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5414 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2200

 • Pismo ogólne
 • Informacja z otwarcia ofert-Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła
  ... z otwarcia ofert-Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy ...... społecznej w Klisinie Filia w Branicach ...... kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i ...
 • Raport dzienny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
 • ‼Kwalifikacja wojskowa zakończona‼
  ... wojskowa zakończona‼ Zgodnie z pismem sO. ...... Wojewoda Opolski infromuje, że w dniu 13 marca 2020r. ...... klasyfikacja wojskowa w 2020 r. ...... zostaje zakończona. ...... Nowy termin kwalifikacji zostanie ustalony przy współpracy wszystkich ...... podmiotów w terminie późniejszym. ...
 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONOWIRUSEM
  ... POMOC PRAWNA   W związku z przeciwdziałaniem ...... i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług ...... w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej starosta ...... ZAWIEsZA UDZIELANIE PORAD OsOBIŚCIE   Umożliwia się udzielanie porad przez ......     Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie ...... środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy). ......   W takim celu należy przesłać na adres  ...... sekretariat@powiatglubczycki. ...... skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie ...... skania porady, a następnie oczekiwać na ...... Wzór wniosku o udzielenie porady na odległość i ...... że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej do pobrania ze ...... strony BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach ......   Przewidywany termin wznowienia ...... Istnieje możliwość przedłużenia działań ...... na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług ...... w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. ...... działania Punktów NPP i NPO będą Państwo na bieżąco informowani. ......   Po zakończeniu okresu zagrożenia zostanie przywrócone udzielanie ...... osobiście, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. ......   ...
 • Zarządzenie Starosty Głubczyckiego w sprawie procedur organizacji obsługi klientów Starostwa Powiatowego w okresie zagrożenia Koronawirusem
 • Zwołanie XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
 • Zwołanie XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
 • MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
 • Zapytanie cenowe - wycinka drzew i zakup drewna pozyskanego w trakcie wycinki
  ...   ...
 • Informacja o wyborze Wykonawcy na opracowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej.
 • I przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Pomorzowice - działka 82/1
 • informacja Zarządu przystąpienie do opracowania Programu
  ...   Z A W I A D O M I E N I E          ...... podstawie 39 oraz 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... sp;  o udostępnianiu informacji o ...... sku, udziale społeczeństwa w ochronie ...... ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...... podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania :   ...... Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata ...... z perspektywą na lata 2025-2028 – wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko ...... staleń tego Programu oraz Podsumowaniem dla ......          Z niezbędną dokumentacją oraz ...... można zapoznać się w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach   ...... sp;w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( ......                ...... sp;   Uwagi i wnioski można składać ...... Uwagi i wnioski mogą być wnoszone : w formie pisemnej na adres : ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach,   ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, ustnie do protokołu w siedzibie starostwa ...... sp; w Głubczycach za pomocą środków ...... opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. ...
 • Komunikat
  ...   W dwóch opolskich szpitalach, pozostających decyzją Wojewody Opolskiego w stanie ...... szonej gotowości na wypadek pojawienia się ...... sa, 4 marca br. ...... zostaną przeprowadzone ćwiczenia dot. ...... wsparcia służby zdrowia przez straż Pożarną. ...... sp;   W ramach ćwiczeń Państwowej ...... straży Pożarnej zostaną przed dwoma szpitalami ...... stawione dodatkowe, mobilne izby przyjęć dla ...... z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. ...... Ćwiczenia są organizowane na wypadek, gdyby wystąpiła ...... dodatkowych powierzchni pod badanie osób z podejrzeniem bądź zakażeniem. ...... Ćwiczenia PsP odbędę się na terenie szpitala Wojewódzkiego (ul. ...... Kośnego 35 Opole) oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie (ul. ...... Bohaterów Warszawy 23). ......   Ćwiczenia w szpitalach rozpoczną się jutro, tj. ......  w Nysie. ...... Zgodnie z najświeższymi danymi, na terenie woj. ...... opolskiego hospitalizowanych jest 3 osoby; poddanych nadzorowi epidemiologicznemu ...... osób   ...
 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Głubczyce  27. ......     OGŁOsZENIE O sPRZEDAŻY DREWNA   starosta ...... informuje, iż posiada do sprzedania drewno użytkowe w ilości 8,37 m3 ...... skane z wycinki drzew przy drogach powiatowych. ...... Drewno znajduje się w niżej wymienionej lokalizacji: ...... Rodzaj drewna /m3/   1 Droga ...... sp; 1214O (Głubczyce) Lipa ...... Drewno opałowe - 8,37       ...... sposób przygotowania i zawartość oferty: ...... złożyć pisemną ofertę na adres: starostwo Powiatowe w Głubczycach, ulica ...... skiego 15, 48-100 Głubczyce Ofercie podlega ...... Pisemna oferta musi zawierać: nazwę i adres oferenta ...... cenę za całość drewna wskazanego w tabeli z rozbiciem na cenę ...... stkową za 1m3 drewna tj. ...... należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Drewno na sprzedaż, pozyskanez dróg ...... Termin składania ofert do 12. ...... w sekretariacie starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kościuszki 15, 48-100 Głubczyce. ...... sprzedający wybierze Kupującego który ...... najwyższą cenę jednostkowa (za1m3). ...... O wyniku rozstrzygnięcia  Oferent zostanie poinformowany telefonicznie ...... szczegółowe informacje można uzyskać pod nr ...... 077 485 20 78 w. ...... sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. ...... dodatkowe: Po wyborze Kupującego, sprzedający w obecności nabywcy sporządzi ...... obmiaru drewna, a następnie wystawi fakturę na kwotę będącą iloczynem ceny ...... stkowej (za 1 m3) i ilości drewna. ...... Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z ...... stawioną fakturą. ...... sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  Wicestarosta Głubczycki   ...