Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4057 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1779

 • Pismo ogólne
 • Wykonanie oraz wdrożenie aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i smartfony pn. „Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej niezbędne informacje o dziedzictwie kulturowym.
  ... oraz wdrożenie aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i smartfony pn. ...... „Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej ...... „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo ...... i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Geodezji i Nieruchomości
 • Notatka z wyboru Wykonawcy - wykonanie i wdrożenie aplikacji
  ...   ...
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu
  ... 1 sierpnia 2017 r. ...... w Raciborzu działa Terenowy Punkt Paszportowy. ...... W sprawach paszportowych nie obowiązuje właściwość ...... scowa. ...... Terenowy Punkt Paszportowy zlokalizowany jest w Raciborzu, przy ...... Batorego 8/2 - na zapleczu Urzędu Miasta, pomiędzy sanepidem oraz miejskim zarządem ...... Czynny jest w godzinach pracy raciborskiego magistratu: - poniedziałek, wtorek, ...... Telefon kontaktowy do biura paszportowego: 32/ 414 70 47. ......   ...
 • wszczęcie postępowania - nawodnienia Top Farms Głubczyce
  ... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     Głubczyce, dnia 8. ......       Nr OŚ. ......   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO   starosta ...... działając na podstawie  art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ......                           ...... sp;       z 2017 r. ...... 1121 / zawiadamia że na wniosek Pana Krzysztofa Tkacz – Członka Zarządu ...... Pana Łukasza Krechowieckiego – Wiceprezesa Zarządu Top Farms „Głubczyce” sp. ...... zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia ...... na pobór wód podziemnych z utworów karbońskich za pomocą studni nr 1 i 2 w miejscowości ...... -  dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych o ...... studni nr 1 ( dz. ...... nr 6 obręb Lwowiany )  i studni nr 2 ( dz. ...... W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ...... szego zawiadomienia strony mają prawo ...... w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa starostwa Powiatowego w Głubczycach ( pokój nr ...... ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. ...... sp; Ponadto na podstawie art. ...... ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – przed wydaniem decyzji ...... strzygającej w przedmiotowej sprawie, strony ...... w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wypowiedzenia ...... się co do zebranych dowodów i materiałów w ...... sprawie. ......        ...
 • Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
 • wszczęcie postępowania - PHU "Podstawka"
  ... dnia 7 sierpnia 2017 r. ......           ...... sp; OŚ. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity  Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pana ...... Podstawka F. ...... „PODsTAWKA” , Klisino 145, 48-100 Głubczyce zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne w sprawie ...... na : Wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej (lokalizacja :  dz. ...... nr 184 obręb Klisino), szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ...... szczonych  w separatorze ...... scencyjnym, zintegrowanym z osadnikiem, ...... opadowych  i roztopowych z terenu punktu skupu złomu ...... metali kolorowych za pośrednictwem studni chłonnej do ziemi. ......   W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ...... szego zawiadomienia strony mają prawo ...... w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa starostwa Powiatowego w ...... ( pokój nr 304,305 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. ...... sp;        ...... sp;     Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Z up. ...... sTAROsTY               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr inż. ...... Ewa sowińska              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Wydziału Ochrony ...... ska i Rolnictwa      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... nie zawiera podpisu                   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;          Podpis ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...
 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego - ścieki przemysłowe Zakłady Piwowarskie
 • Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Referent Wydziału geodezji i Nieruchomości
 • I Targi Odnowy Wsi "Spichlerz Opolszczyzny"
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
  ... skie. ...... ZGŁOsZENIA: https://docs. ...... s ...... s ...... s08Q/viewform? ...... sp=send_form ...
 • Ostrzeżenie przed upałami
  ... końca tygodnia synoptycy przewidują upalną pogodę. ...... Wysokie temperatury mogą powodować przegrzanie ...... Pamiętajmy, aby w tym okresie pić dużo niegazowanej wody i jeżeli ...... możliwe, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu. ...... Ryzyko udaru słonecznego szczególne dotyczy dzieci i osób starszych. ...... Zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych najbliższych. ...... Gorąca i słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą – to tam często ...... szukamy ochłody. ...... Korzystając z kąpieli, zadbajmy aby była ona ...... Przestrzegając podstawowych zasad postępowania będziemy mogli się cieszyć ze ...... słonecznej pogody. ...... Ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu; Nawadniać organizm pić dużo ...... wody; Nosić nakrycie głowy i lekką, przewiewną odzież. ...... Pod żadnym pozorem NIE WOLNO zostawiać, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt w ...... samochodzie! ...... Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało rekomendacje działań w ...... sp; Do pobrania:  Źródło:  ...
 • Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Głubczycach - Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • IV Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Głubczyckiego
  ... na stadionie Miejskim w Głubczycach odbył się IV Turniej Piłkarski o Puchar starosty ...... Organizatorem zawodów był Klub sportowy Polonia Głubczyce pod patronatem ...... starosty Głubczyckiego Józefa Koziny oraz ...... skiego Związku Piłki Nożnej. ...... W turnieju wzięły udział 4 drużyny, grając systemem „każdy z każdym”, czas gry 1 x 45 ...... Wyniki rozgrywek przestawiają się następująco: I miejsce Ks Polonia Głubczyce ...... II miejsce GLKs Kietrz III miejsce MGKs Cukrownik Baborów IV miejsce LZs Orzeł ...... Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy ...... oraz nagrody w postaci piłek sportowych. ...... była bardzo gorąca, nie tylko pod względem sportowych emocji, drużyny rywalizowały ze ...... sobą ambitnie i z dużym zaangażowanie ...... wysoki poziom sportowej rywalizacji, a wszystko w myśl zasady fair play. ...