Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5650 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1879

 • Pismo ogólne
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ...... potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej. ...
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty-sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu ...... społecznej w Klisinie Filia w Branicach. ......   ...
 • Zmiana dyżuru aptek
 • Pismo o podjęcie działań- Klasztor
  ...       Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ul. ...... Zakonna 6 48-100 Głubczyce           ...... sp;        ...... nawiązaniu do ustaleń Protokołu z oględzin z dnia 15. ...... do ograniczenia uciążliwości hałasowych : do dnia 30 listopada 2020 r. ...... Urzędu raport z badań hałasu impulsowego w środowisku związanego z pracą dzwonu ...... sztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach ......     Do wiadomości : strony postępowania poprzez obwieszczenie, ......     ...
 • Od 17 października powiat głubczycki powrócił do czerwonej strefy
  ... z rozporządzeniem, w całym kraju zakazuje się działalności dyskotek, klubów nocnych oraz ...... udostępniających miejsce do tańczenia. ...... Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca. ...... W całym kraju zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni, ...... klubów, centrów fitness z wyłączeniem placówek, które m. ...... prowadzą działalność leczniczą czy współorganizują zajęcia sportowe dla szkół i ...... Zakazuje się także działalności saun, łaźni tureckich, parowych, solariów, ...... salonów odchudzających i salonów masażu. ...
 • Ogłoszenie odwołanie przetargu - Boboluszki dz.431
  ... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Głubczyce 2020-10-16 Nr G. ......     O G Ł O s Z E N I E   starosta Głubczycki ...... 38 ust. ...... 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku      o gospodarce ...... (jednolity tekst Dz. ...... z 2020 roku  poz. ...... )                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; O D W O Ł U J E ogłoszony na dzień 28 ...... na godzinę 1000   I przetarg ustny  nieograniczony   w sprawie ...... w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością skarbu ...... stwa, położonej w obrębie Boboluszki, ...... sp; Branice, stanowiącej działkę nr 431 o ......                 ...... zostaje odwołany z powodu złożenia wniosku przez Gminę Branice o potrzebie przejęcia ...... Gminę Branice, w celu zapewnienia ochrony wsi Boboluszki przed zagrożeniem powodziowym, ...... to zadania, w ocenie Gminy działka ta jest niezbędna. ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;s T A R O s T A        ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    mgr  Piotr  ...... soczyński       ...
 • Informacja z otwarcia ofert- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
  ... z otwarcia ofert- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. ...
 • Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 na drogach powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego
  ... usług zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 na ...... Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Odpowiedź na Petycję w sprawie podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1218O
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok
  ... KONsULTACJI: 14. ......   ...
 • Rejestry, ewidencje i archiwa
  ... stry, ewidencje i archiwa   1. ...... Rejestry, ewidencje. ......     W starostwie Powiatowym w Głubczycach prowadzone są ...... stępujące rejestry: l. ...... Nazwa rejestru/ewidencji Imię i osoby ...... sponującej telefon ...... Ewidencja Zarządzeń własnych kierownictwa starostwa ...... Naróg 77 405 36 80 ...... Ewidencja Uchwał  Zarządu Powiatu Katarzyna ...... 77 405 36 80 ...... Rejestr kontroli zewnętrznych ...... Naróg 77 405 36 80 ...... Uchwał Rady Powiatu Teresa Koba 77 405 36 80 ...... Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych ...... Teresa Koba 77 405 36 80 ...... Rejestr delegacji krajowych Monika ...... 77 405 36 60 ...... sekretariat@powiatglubczycki. ...... Rejestr delegacji zagranicznych ...... Lenartowicz 77 405 36 60 ...... sekretariat@powiatglubczycki. ...... Rejestr petycji Monika sado ...... 77 405 36 66 msado@powiatglubczycki. ...... Rejestr zamówień publicznych ...... sław Kulesza 77 405 36 66 ...... Rejestr stowarzyszeń Magdalena Hac ...... sp;405 36 66 ...... Rejestr skarg, wniosków Magdalena Hac ...... sp;405 36 66 ...... Rejestr umów i porozumień Magdalena ...... 77 405 36 66 ...... Rejestr pracowników starostwa Powiatowego Wanda Junka ...... 77 405 36 65 wanda. ...... Rejestr kadry kierowniczej p. ...... s. ...... Wanda Junka 77 405 36 65 wanda. ...... Rejestr rzeczy znalezionych, ich znalazców  i ...... Wanda Junka 77 405 36 65 wanda. ...... Rejestr pełnomocnictw   i upoważnień Wanda ...... 77 405 36 65 wanda. ...... Rejestr osób zwolnionych Wanda Junka ...... 77 405 36 65 wanda. ...... Rejestr osób stających do kwalifikacji wojskowej ...... Wanda Junka 77 405 36 65 wanda. ...... Rejestr zmian imion i nazwisk Wanda Junka ...... sp;405 36 65 wanda. ...... Akcja kurierska Krzysztof Hartabus ...... 77 405 36 65 obrona. ...... Ewidencja gruntów  i budynków. ...... sp; Zbigniew szmuc ...... Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  ...... szmuc 774053681 ...... Ewidencja nieruchomości skarbu Państwa stanowiąca zasób nieruchomości ...... skarbu Państwa Zbigniew szmuc ...... nieruchomości Powiatu Głubczyckiego stanowiąca zasób nieruchomości Powiatu ...... Zbigniew szmuc 774053681 ...... Ewidencja  szkół i placówek niepublicznych ...... sz seń Aleksandra Puzio ...... sp;405 36 78 ...... swiata@powiatglubczycki. ...... Ewidencja  szkół i placówek publicznych ...... sz seń Aleksandra Puzio ...... sp;405 36 78 ...... swiata@powiatglubczycki. ...... Ewidencja Uczniowskich Klubów sportowych Tomasz seń ...... sandra Puzio   ...... sp;405 36 78   ...... swiata@powiatglubczycki. ...... Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na ...... stopień nauczyciela mianowanego ...... sz seń Aleksandra Puzio ...... sp;405 36 78 ...... swiata@powiatglubczycki. ...... Rejestr instytucji kultury Tomasz seń ...... Aleksandra Puzio 77 405 36 78 ...... swiata@powiatglubczycki. ...... Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę - ...... w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ (art. ...... 82b ust. ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...... - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. ...... Aneta Toporowska, Joanna Burban, Martyna ...... ska, Iwona Kołodziejczyk ...... sp;405 36 75  77 405 36 76 ...... Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę - ...... w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ (art. ...... 82b ust. ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...... - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. ...... Aneta Toporowska, Joanna Burban, Martyna ...... ska, Iwona Kołodziejczyk ...... sp;405 36 75  77 405 36 76 ...... Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. ...... 29 ust. ...... prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ (art. ...... 82b ust. ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...... - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. ...... Aneta Toporowska, Joanna Burban, Martyna ...... ska, Iwona Kołodziejczyk ...... sp;405 36 75  77 405 36 76 ......   aab@powiatglubczycki. ...... Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę - ...... w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ (art. ...... 82b ust. ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...... - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. ...... Aneta Toporowska, Joanna Burban, Martyna ...... ska, Iwona Kołodziejczyk ...... sp;405 36 75  77 405 36 76 ...... Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę - ...... w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ (art. ...... 82b ust. ...... 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...... - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. ...... Aneta Toporowska, Joanna Burban, Martyna ...... ska, Iwona Kołodziejczyk ...... sp;405 36 75  77 405 36 76 ...... Klaudia Zięba 77 4053667 ...... Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdu ......   Klaudia Zięba ...... sp;4053667 ...... Wydział Komunikacji i Transportu 1. ...... Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia ...... Tomasz Makarski 77 -485-22-75 ...... Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje Kontroli ...... Tomasz Makarski 77 -485-22-75 ...... Ewidencja instruktorów nauki jazdy. ...... Kornelia Młot Tomasz Makarski 77 -485-22-75 ...... Ewidencja wydanych uprawnień diagnosty Kornelia Młot Tomasz ...... ski 77 -485-22-75 ...... Ewidencja kierowców  i osób bez uprawnień (w ramach sI CEPiK). ...... Edyta Jepiszko Kornelia Młot Tomasz Makarski ......   77 -485-22-75   ...... Ewidencja pojazdów i ich właścicieli (w ramach sI CEPiK). ...... Aleksandra Horodecka Bogusława Uhryn Diana Krupa Katarzyna ...... Tomasz Makarski Zbigniew Marczak 77 ...... Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1. ...... Rejestr wydanych kart wędkarskich Izabela Pilch ...... 77 405 36 72 srodowisko@powiatglubczycki. ...... Rejestr sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb ...... Izabela Pilch 77 405 36 72 ...... srodowisko@powiatglubczycki. ...... Rejestr wydanych świadectw legalności pozyskania ...... dla osób fizycznych i RsP Grzegorz Kawałkowski ...... 77  405 36 71 srodowisko@powiatglubczycki. ...... Rejestr wydanych świadectw legalności pozyskania ...... dla Lasu Komunalnego w Głubczycach ...... Grzegorz Kawałkowski 77  405 36 71 ...... srodowisko@powiatglubczycki. ...... Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom ...... Ewa sowińska 77 405 36 72 ...... srodowisko@powiatglubczycki. ...... Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi ...... powiatu głubczyckiego Ewa sowińska 77 405 36 72 ...... srodowisko@powiatglubczycki. ...... Wydział Finansowo- Budżetowy 1. ...... Rejestr opłaty skarbowej Jolanta Podstawka ...... 77 405 36 74 ksiegowosc@powiatglubczycki. ......   ...
 • Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
  ... instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze ...
 • Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
  ... sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ...... potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ...... ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. ...... Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem: http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...... sterPage=EmptyMasterPage&id=50585 ...
 • XXII sesja Rady Powiatu - 01.10.2020 r.
  ...   ...