Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4352 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1846

 • Pismo ogólne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna im nie straszna!
  ... na hali sportowej ZOKisu odbył się Turniej halowy piłki nożnej o Puchar ...... starosty Głubczyckiego, który był zwieńczeniem ...... subregionalnego pn. ...... „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych” finansowanego ze środków ...... z dotacji z budżetu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego Budżetu ...... skiego. ...... W projekcie wzięły udział 34 kluby sportowe - 24 z powiatu głubczyckiego i 10 z ...... Piłka nożna w naszym kraju jest bardzo popularnym sportem drużynowym, a ...... sportowe istnieją praktycznie w każdej większej miejscowości, zatem tak ważnym jest aby ...... słowić działaczom sportowym jak istotna jest ...... w zakresie pierwszej pomocy przy tak kontuzjogennym sporcie ...... jest piłka nożna. ...... Pomysłodawca powyższego projektu Józef Kozina wyszedł naprzeciw ...... środowisk sportowych z powiatu głubczyckiego i ...... nie mają odpowiednich środków finansowych ani możliwości, aby odpowiednio ...... szkolić i wyposażyć swoją kadrę. ...... stąd idea projektu, która zakładała wyposażenie klubów sportowych w sprzęt i wiedzę, ...... do niesienia pierwszej pomocy. ...... Działacze sportowi z klubów objętych projektem odbyli ...... szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej z ...... urazów specyficznych dla piłki nożnej oraz otrzymali ...... sprzęt, w skład którego wchodzą m. ...... - sportowe torby medyczne wraz z pełnym ...... sażeniem - apteczki - nosze - lodówki ...... Ponadto każdy z klubów otrzymał pakiet 20 koszulek sportowych. ......                ...... sp; Turniej halowy piłki nożnej, który odbył ...... się w minioną sobotę był doskonałą okazją, aby ...... przekazać klubom nowe wyposażenie oraz towarzysko rozegrać mecze. ...... Każda z gmin oraz Ks Polonia Głubczyce wystawiła swoją reprezentację, która zacięcie ...... o miano najlepszej drużyny oraz o Puchar starosty Głubczyckiego, który ostatecznie ...... do Ks POLONII GŁUBCZYCE, II miejsce zajęła Reprezentacja Gminy Głogówek, III ...... sce – Reprezentacja Gminy Baborów, IV miejsce ...... Reprezentacja Gminy Głubczyce, V miejsce – Reprezentacja Gminy Branice i VI miejsce ...... Podczas turnieju miano najlepszego bramkarza otrzymał Piotr Panicz – ...... Wśród najlepszych strzelców, zdobywając dla swoich drużyn po ...... bramki, znaleźli się: - Marcin Bogucki – Reprezentant Gminy ...... - Greg szymon – Reprezentant Ks Polonia Głubczyce - Bawoł Łukasz – ...... Ks Polonia Głubczyce. ...... Imprezę uświetniły swoimi występami wielokrotne Mistrzynie Polski, Europy ...... Świata Branickie Mażoretki „KAPRYs”, które uroczyście wprowadzały każdą z ...... na boisko, a w przerwach między meczami wykonywały ...... spaniałe pokazy taneczno-artystyczne. ...... Podsumowując wydarzenie Marszałek Andrzej Buła podziękował wszystkim za ...... oraz udział w tak ważnym projekcie jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ...... sportowych. ...... „Bardzo duża różnorodność pomysłów… po raz pierwszy nie dajemy klubom ...... skim sprzętu sportowego, nie dajemy piłek, ale ...... bardzo profesjonalny sprzęt służący ochronie zdrowia, interwencji przy ...... więc to jest też świetne uzupełnienie, które tak ...... wymyślił Pan starosta Józef Kozina. ...... Nie ma co tutaj ukrywać, że porwał za sobą 34 kluby sportowe i z tego mamy dzisiaj ...... spaniały efekt. ...... Dzisiaj w osobie Pana starosty Józefa Koziny jest naprawdę świetny Święty ...... z prezentami dla 34 klubów LZsów” - Andrzej Buła Marszałek Województwa ...... skiego. ...... Ponadto Przedstawiciel OZPN Marek Curyło wręczył każdej z ...... biorącej udział w turnieju piłki sportowe. ...... na ręce wychowanków Domu Dziecka w Krasnem Polu jako prezent mikołajkowy. ...... Dzieci były bardzo szczęśliwe. ...... zakończyliśmy Turniej halowy o Puchar starosty Głubczyckiego. ......   ...
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty : ...
 • Starosta Głubczycki oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wymiarze 0.25 etatu
 • Historia polskiego pożarnictwa na kresach
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży
  ... bieżącym roku szkolnym dzieci i młodzież Opolszczyzny rozpoczną ferie zimowe w pierwszej ...... - już 15 stycznia 2018r. ...... Czas ten jest doskonałą okazją aby zadbać o właściwy ...... Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku ...... i młodzieży określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. ...... o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. ...... sp; poz. ...... 2198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. ...... sp; w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ...... 92a  ustawy o systemie oświaty przez pojęcie wypoczynek należy ...... w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze ...... szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, ...... zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający ...... co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i ...... świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, ...... ska, obozu i biwaku. ...... dzieci i młodzieży mogą organizować: 1) szkoły i placówki; 2) przedsiębiorcy ...... ustawie o usługach turystycznych; 3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki ...... nieposiadające osobowości prawnej. ...... ustawy organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty ...... ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar ...... Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ...... Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku ...... Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie ...... formularza w bazie wypoczynku, na stronie wypoczynek. ...... szczegółową instrukcję zgłaszania wypoczynku, elektroniczne formularze ...... szeń oraz wzór karty wypoczynku można pobrać ...... strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek ...... na stronie bazy wypoczynku: wypoczynek. ...... Wypoczynek może się odbyć tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu ...... przez właściwego kuratora oświaty i umieszczeniu w bazie wypoczynku. ...... dla dzieci i młodzieży którego nie zamieszczono w bazie, odbywa się nielegalnie. ...... sp; Zgodnie z art. ...... ustawy kto organizuje wypoczynek pomimo braku ...... szczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, ...... Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia ...... oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. ...... danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i ...... Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej ...... tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami ...... Z bazy tej mogą korzystać rodzice, aby zweryfikować wybraną dla ...... swoich pociech formę wypoczynku. ...... Ponadto dostęp do bazy mają służby zobowiązane do pełnienia nadzoru nad ...... wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie swoich kompetencji (Państwowa straż Pożarna, ...... stwowa Inspekcja sanitarna, Kuratorium Oświaty ...... ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku). ...... Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Głubczycach w nadchodzącym sezonie, ...... wzorem lat ubiegłych podejmie szereg działań, w tym kontroli sprawdzających ...... właściwych warunków uczestnikom form wypoczynku organizowanych na ...... warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i otoczenia, ...... bloki żywienia, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych, ...... do uprawiania sportu i rekreacji, zapewnienie opieki ...... informacji na temat wypoczynku można uzyskać w siedzibie Powiatowej stacji sanitarno- ......  Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Głubczycach życzy wszystkim ......  Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Głubczycach ...... sp;Alina Mazur-Ciapa ...
 • Zaproszenie na Jasełka
 • 10 najlepszych twórców kultury regionu nagrodzonych.
  ... szałek Województwa Opolskiego docenił ...... Wśród 10 nagrodzonych znalazła się mieszkanka powiatu głubczyckiego Pani Lidia szpak. ...... Jest ona nauczycielką w szkole Podstawowej w Branicach oraz kierownikiem i ...... struktorem Branickich Mażoretek Kaprys. ...... sp;W swojej działalności nie zapomina o ...... naszego regionu. ...... Zespół „KAPRYs”, nad którym sprawuje pieczę odnosi wiele sukcesów w kraju ...... za granicą, zdobywając medale dla Polski oraz wielokrotnie tytuły: Mistrza Polski, ...... strza Europy, Wicemistrza oraz Mistrza Świata ...... Nauczycielka pozyskuje sponsorów i organizuje wyjazdy zagraniczne dla ...... Branickie Mażoretki swymi występami promowały rodzimą kulturę w wielu ...... stach Polski i krajach Europy m. ...... we Włoszech, w Austrii, w Anglii, w Czechach, na słowacji, na ...... Ponadto Pani Lidia szpak angażuje się w organizacje uroczystości szkolnych, ...... i powiatowych oraz imprez charytatywnych i sportowych. ...... Za swoją pracę została doceniona Złotym Krzyżem Zasługi, ...... Komisji Edukacji Narodowej, Medalem srebrnym za Długoletnią służbę, Odznaką ...... „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” oraz „Zasłużony dla Gminy Branice”. ...... Otrzymała też Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty i Nagrodę Ministra ...... serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych ...... sukcesów. ...... fanpage Branickie Mażoretki "Kaprys" ...
 • Ogłoszenie wyników konkuru na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
 • Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  ... centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...
 • Turniej halowy piłki nożnej o puchar Starosty Głubczyckiego
 • Ogłoszenie IV przetarg na sprzedaż działki 1271 w Głubczycach
  ... POWIATU               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......    w Głubczycach   Nr G. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    `     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Głubczyce 2017-11-20     ...... O G Ł O s Z E N I E            ...... sp; Zarząd Powiatu w Głubczycach zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. ...... z 2016 roku  poz. ...... oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie ...... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ...... z  2014 roku, poz. ...... 1490)   ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony   w sprawie ...... sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: ......     Lp Oznaczenie ...... działki w ha   Położenie ...... Opis nieruchomości   ...... Cena  wywoławcza  nieruchomości w zł. ......   Forma zbycia  ...... Księgi Wieczystej   Ewidencji ...... (Nr działki)   1   ......   arkusz mapy nr 6 działka nr  ...... zurbanizowane tereny niezabudowane         ...... sp;     0, ......       Głubczyce   ...... stanowi teren niezabudowany położony w strefie peryferyjnej miasta Głubczyce, w ...... sąsiedztwie terenu szpitala i byłego ...... sektorium przyszpitalnego, w znacznej ...... od centrum handlowo-administracyjnego miasta. ...... techniczne: wodociąg , kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... nieruchomości drogą gruntową od ulicy Żeromskiego. ...... sp;     ...... sp;   30 000,00   ......       3 000,00   ...... sprzedaż na własność w drodze przetargowej ...... sp; 1. ...... Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem ...... spodarowania przestrzennego miasta Głubczyce ...... uchwałą nr VIII/121/2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2003 ...... działka nr 1271 znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 6. ...... UZ1 – tereny usług zdrowia. ...... sp;Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku ...... podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. ...... sp;sprzedaż w/w nieruchomości podlega ...... podatkiem od towarów i usług. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosi ...... sp;23%. ...... Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też ...... na rzecz osób trzecich. ...... Pierwszy przetarg w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości ...... się w dniu 10 lipca 2017 roku. ...... Drugi przetarg w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości ...... się w dniu 5 września 2017 roku. ...... Trzeci przetarg w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości ...... się w dniu 23 października 2017 roku. ...... sp;Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej ...... odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie ...... sp; w siedzibie starostwa Powiatowego w ...... Kochanowskiego 15  (I piętro - pokój nr 201). ...... - W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli ...... sp; w dniu  18 grudnia 2017 roku  ...... w/w  wadium  na konto:  starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO ...... sp; s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy ...... za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ...... Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy ...... dane dotyczące położenia nieruchomości i numer działki . ...... sp; - Wadium wpłacone przez uczestnika ...... nie wygra , lub w przypadku odwołania  albo zamknięcia przetargu, zostanie ...... - Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się ...... niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: starostwo Powiatowe w ...... PKO BP s. ...... O/Głubczyce Nr 35 1020 3714 0000 4302 0012 7878. ...... - Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona ...... - Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy ...... w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu w Głubczycach powoduje ...... - Zarząd Powiatu w Głubczycach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... sadnionych przyczyn. ...... - Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach, na ...... stronie internetowej starostwa ...... w Głubczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;          ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;        /-/ Anita ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;   WICEsTAROsTA ...
 • OBWIESZCZENIE
  ...   ...
 • wszczęcie postępowania nawodnienia -Gospodarstwo Rolne Ewa Matejka
  ... Głubczyce dnia 17 listopada 2017 r. ......     ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO   ......          starosta Głubczycki, działając na ...... stawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /   Zawiadamia że na wniosek Pani Ewy ...... – Gospodarstwo Rolne, Dzielów 23, 48-120 Baborów z dnia ...... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej -  dla potrzeb nawodnień ...... studni wierconej zlokalizowanej na działce nr ...... obręb sucha Psina. ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;        ...... sp;   Równocześnie informuję o ...... stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......           ...