Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4977 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2001

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody z rzeki Psiny w miejscowości Grobniki.
  ... A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania wodnoprawnegostarosta Głubczycki na ...... stawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. ...... 1229 /zawiadamia, że na wniosek Koła Łowieckiego „Ostoja” ...... Głubczycach zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia ...... na piętrzenie i pobór wody z rzeki Psiny w km 42+580 do uzupełnienia wody ...... istniejących nieużytkach obejmujących ...... o nr 329 i 1225 w miejscowości Grobniki powiat Głubczyce. ...... Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...
 • Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości położonych w Głubczycach przy ul. Kościuszki Nr 26 i 28
  ... szenie - sprzedaż nieruchomości położonych w ...... Kościuszki Nr 26 i ...
 • Ogłoszenie - sprzedaż lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki Nr 26 wraz z udziałem w działce Nr 292/39
  ... szenie - sprzedaż lokalu położonego w ...... Kościuszki Nr 26 wraz z udziałem w działce Nr 292/39 ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wody dla potrzeb wodociągu w miejscowości Nowa Cerekiew
  ... A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania wodnoprawnegostarosta Głubczycki na ...... stawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. ...... 1229 /zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” sp. ...... z Kietrza zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia ...... wody dla potrzeb wodociągu w miejscowości Nowa Cerekiew, gmina Kietrz. ...... sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...
 • Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż dwóch urządzeń dźwigowych Q=630 kg przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
  ... Projekt współfinansowany ze środkówKontraktu ...... Opolskiego na lata 2005-2006Ogłoszenie o przetargu ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 100 , ...... ulica, nr domu, nr lokalu: Kochanowskiego , 15 , ___________e) internet: ...... e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Mieczysław Kulesza ...... 12c) e-mail: mietekkulesza@wp. ...... nr lokalu: 21 e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:Dostawa i ...... dwóch urządzeń dźwigowych Q=630 kg przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. ...... zamówienia: 0 roboty budowlane 1 dostawy 0 usługi 0 Dopuszcza sskładanie ...... Oznaczenie zadania : _______________opis: ...... sce realizacji zamówienia: DPs Klisino, DPs ...... dopuszcza sskładanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych warunki ...... 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: 30. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości: 4. ...... słownie: cztery tysiące zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 100 %0 ocena techniczna (jakość) ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______%0 termin ...... _____ %0 warunki gwarancji i serwisu _____ %0 czas reakcji ...... ______% suma 100 %8) 0 Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 21 0 ...... http:/ mietekkulesza@wp. ...... 0 innym miejscu: ...... b) cena formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy o zamówieniach publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ...... Miejsce i termin składania ofert:a) miejsce składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... 110 inne miejsce: ...... |_1__|_0__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 100 w ...... miejscu: ...
 • Przetarg nieograniczony - zakup aparatu rentgenowskiego z systemem cyfrowym wraz z dostawą i instalacją.
  ... szenie o przetargu nieograniczonym ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 100 , ...... ulica, nr domu, nr lokalu: Kochanowskiego , 15 , ___________e) internet: ...... e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Mieczysław Kulesza ...... 12c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... nr lokalu: 21 e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:Zakup aparatu ...... skiego z systemem cyfrowym wraz z dostawą i ...... stalacją. ...... zamówienia: 0 roboty budowlane 1 dostawy 0 usługi 0 Dopuszcza sskładanie ...... liczba zadań: 4a) Oznaczenie zadania : opis: miejsce realizacji zamówienia: szpital ...... 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: – do 15. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości : 12. ...... zł słownie dwanaście tysięcy zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 58 %0 ocena techniczna ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______ %0 termin ...... ______%1 warunki gwarancji i serwisu 42 %0 czas reakcji ...... ______% suma 100 %8) 0 Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego ...... Regionalnego9) specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 21 0 ...... http:/ mietekkulesza@wp. ...... 0 innym miejscu: ...... b) cena formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ...... Miejsce i termin składania ofert:a) miejsce składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... 110 inne miejsce: ...... |_1__|_0__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 100 w ...... miejscu: ...
 • Przetarg nieograniczony -zakup aparatu rentgenowskiego z systemem cyfrowym wraz z dostawą i instalacją.
  ... szenie o przetargu nieograniczonym ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 100 , ...... ulica, nr domu, nr lokalu: Kochanowskiego , 15 , ___________e) internet: ...... e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Mieczysław Kulesza ...... 12c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... nr lokalu: 21 e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:Zakup aparatu ...... skiego z systemem cyfrowym wraz z dostawą i ...... stalacją. ...... zamówienia: 0 roboty budowlane 1 dostawy 0 usługi 0 Dopuszcza sskładanie ...... liczba zadań: 4a) Oznaczenie zadania : opis: miejsce realizacji zamówienia: szpital ...... 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: – do 15. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości : 12. ...... zł słownie dwanaście tysięcy zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 58 %0 ocena techniczna ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______ %0 termin ...... ______%1 warunki gwarancji i serwisu 42 %0 czas reakcji ...... ______% suma 100 %8) 0 Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego ...... Regionalnego9) specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 21 0 ...... http:/ mietekkulesza@wp. ...... 0 innym miejscu: ...... b) cena formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ...... Miejsce i termin składania ofert:a) miejsce składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... 110 inne miejsce: ...... |_1__|_0__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 100 w ...... miejscu: ...
 • Ogłoszenie - sprzedaż lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 26 (lokal nr 5) - I rokowania
  ... szenie - sprzedaż lokalu położonego w ...... Kościuszki 26 (lokal nr 5) - I ...
 • Posiedzenia Zarządu Powiatu Głubczyckiego
  ... - 128 posiedzenie Zarządu Powiatu Głubczyckiego ...
 • Obwieszczenie - sprzedaż lokali położonych w Głubczycach przy ul. Kościuszki 26
  ... szczenie - sprzedaż lokali położonych w ...... Kościuszki 26 ...
 • Przetarg nieograniczony -wykonanie naprawy drogi po opadach deszczu na ul. Polnej w miejscowości Kietrz.
  ... szenie o przetargu nieograniczonym ...... Zamawiający:a) pełna nazwa zamawiającego:starostwo Powiatowe w Głubczycachb) REGON: ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 100 , ...... ulica, nr domu, nr lokalu: Kochanowskiego , 15 , ___________e) internet: ...... e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Artur Fuławka ...... 29c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... nr lokalu: 26 e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie ...... drogi po opadach deszczu na ul. ...... Polnej w miejscowości Kietrz. ...... zamówienia: 1 roboty budowlane 0 dostawy 0 usługi 0 Dopuszcza sskładanie ...... Oznaczenie zadania : _______________opis: ...... sce realizacji zamówienia: ul. ...... dopuszcza sskładanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych warunki ...... 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: 30. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości: 1300,00 zł. ...... słownie: jeden tysiąc trzysta zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 80 %0 ocena techniczna (jakość) ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______%0 termin ...... ______ %1 warunki gwarancji i serwisu 20 %0 czas reakcji ...... ______% suma 100 %8) 0 Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 26 0 ...... http:/ mietekkulesza@wp. ...... 0 innym miejscu: ...... b) cena formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy o zamówieniach publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: zgodne ze specyfikacją ...... stotnych warunków zamówienia. ...... Miejsce i termin składania ofert:a) miejsce składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... 110 inne miejsce: ...... |_1__|_0__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 100 w ...... miejscu: ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń do poboru wody w byłych Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Unia w Głubczycach.
  ... A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania wodnoprawnegostarosta Głubczycki na ...... stawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. ...... 1229 /zawiadamia, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Głubczycach zostało wszczęte ...... stępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia ...... studni wierconej nr 2 wraz z obudową i ...... po byłych Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach. ...... Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... dnia 9 sierpień 2005 r. ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w terenie drogi gminnej Gadzowice - Rusin.
  ... A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania wodnoprawnegostarosta Głubczycki na ...... stawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. ...... 1229 /zawiadamia, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Głubczycach zostało wszczęte ...... stępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia ...... terenie drogi gminnej Gadzowice – Rusin na działkach Nr 332, 329, 342, 374, 333, ...... Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...... dnia 4 sierpień 2005 r. ...
 • Komunikat Starosty Głubczyckiego
  ... KOMUNIKAT sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o wszczęciu ...... stępowania w sprawie wydania pozwolenia na ...... i modernizację fermy krów w Gospodarstwie Rolnym Zopowy na działce nr. ...... 21/27 w miejscowości Zopowy Na podstawie ...... 32 ust. ...... 1 , pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ...... Prawo ochrony środowiska (Dz. ...... 627, z późniejszymi zmianami)sTAROsTA GŁUBCZYCKI INFORMUJE , ŻE :1) w ...... dostępnym wykazie dokumentów zawierających ...... informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony ...... wniosek o pozwolenie na rozbudowę i modernizację ...... krów w Gospodarstwie Rolnym Zopowy działce nr. ...... 21/27 w miejscowości Zopowy 2) wniosek ...... z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będzie do ...... w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach , ul. ...... Kochanowskiego 15 , pokój 25 w godzinach od 7: ...... Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego dokumentu można ...... składać w miejscu wyżej wskazanym , w ...... 21 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu. ...... WICEsTAROsTA GŁUBCZYCKI ...... mgr inż sTANIsŁAW PREIsNER ...
 • Przetarg nieograniczony - wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1262 O w m. Raków.
  ... szenie o przetargu nieograniczonym ...... Zamawiający:a) pełna nazwa zamawiającego:starostwo Powiatoweb) REGON: ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 100 , ...... ulica, nr domu, nr lokalu: Kochanowskiego , 15 , ___________e) internet: ...... e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Artur Fuławka ...... 29c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... nr lokalu: 26 e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie ...... zamówienia: 1 roboty budowlane 0 dostawy 0 usługi 0 Dopuszcza sskładanie ...... Oznaczenie zadania : _______________opis: ...... sce realizacji zamówienia: Droga powiatowa nr ...... dopuszcza sskładanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych warunki ...... 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: 09. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości: 900,00 zł. ...... słownie: dziewięćset zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 80 %0 ocena techniczna (jakość) ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______%0 termin ...... ______ %1 warunki gwarancji i serwisu 20 %0 czas reakcji ...... ______% suma 100 %8) 0 Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 26 0 ...... http:/ mietekkulesza@wp. ...... 0 innym miejscu: ...... b) cena formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy o zamówieniach publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: zgodne ze specyfikacją ...... stotnych warunków zamówienia. ...... Miejsce i termin składania ofert:a) miejsce składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... 110 inne miejsce: ...... |_1__|_0__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 100 w ...... miejscu: ...