Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4937 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1985

 • Ogłoszenie - sprzedaż lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 26
  ... szenie - sprzedaż lokalu położonego w ...... Kościuszki 26 ...
 • Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa i produktów mięsnych.
  ... szenie o przetargu nieograniczonym ...... pełna nazwa zamawiającego:DOM POMOCY sPOŁECZNEJ W BLIsZCZYCACHb) REGON: ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 140 , ...... , Głubczyced) ulica, nr domu, nr lokalu:Bliszczyce 76e) internet: http:// ...... e-mail: dpsbliszczyce@wp. ...... 486 – 09 - 00 faks 486 – 09 - 00 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Małgorzata Pelc ...... dyrektora e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |_0 ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:DOsTAWA MIĘsA I ...... MIĘsNYCHrodzaj zamówienia: 0 roboty budowlane ...... X dostawy usługi 0 Dopuszcza sskładanie ofert częściowych, liczba zadań: ...... Oznaczenie zadania : _______________opis: ...... sce realizacji zamówienia: DOM POMOCY ...... sPOŁECZNEJ W BLIsZCZYCACH0 dopuszcza się ...... składanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych warunki ...... CPV 15100000-9 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: 01. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości: 0,00 zł. ...... słownie: zero zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 100 %0 ocena techniczna (jakość) ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______%0 termin ...... ______ %0 warunki gwarancji i serwisu _____ %0 czas reakcji ...... _____ %8) 0 Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane ...... stały na podstawie umowy międzynarodowej lub ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: gabinet ...... b) cena formularza: 0 zł słownie: zero zł. ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy o zamówieniach publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia 11) ...... sce i termin składania ofert:a) miejsce ...... składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... księgowość DPsb) w terminie do: |__2_|__0_|_0__|_5__| . ...... |_0__|_9__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): gabinet ...
 • Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa i produktów mięsnych
  ... nieograniczony - dostawa mięsa i produktów ...... s ...
 • Komunikat Starosty Głubczyckiego
  ... starosty Głubczyckiego ...
 • KOMUNIKAT STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO-pozwolenie na rozbudowę pomieszczeń stacji uzdatniania wody w Głubczycach
  ... sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO ...... pozwolenie na rozbudowę pomieszczeń stacji uzdatniania wody z adaptacją na ...... Raciborskiej. ...
 • KOMUNIKAT STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO-pozwolenie na przebudowę i rozbudowę fermy krów w Pilszczu
  ... sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO- pozwolenie na przebudowę i ...... fermy krów w Pils ...
 • Ogłoszenie - sprzedaż lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 26 - IX rokowania
  ... szenie - sprzedaż lokalu położonego w ...... Kościuszki 26 - IX ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
  ... A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania wodnoprawnegostarosta Głubczycki na ...... stawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. ...... / zawiadamia, że na wniosek Zakładu Projektowego Nomex z Gliwic, ...... z upoważnienia Burmistrza Kietrza zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie ...... Kietrz wodociągu Ø 110 mm w rurze ochronnej stalowej DN250. ...... sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...
 • Przetarg nieograniczony - wykonanie oznakowania poziomego, malowanie barier ochronnych na drogach powiatowych oraz malowanie luster na drzewach
  ... szenie o przetargu nieograniczonym ...... Zamawiający:a) pełna nazwa zamawiającego:starostwo Powiatoweb) REGON: ...... kod, miejscowość, województwo, powiat: 48 - 100 , ...... ulica, nr domu, nr lokalu: Kochanowskiego , 15 , ___________e) internet: ...... e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33 2) Ogłoszenie o ...... zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie ...... 0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach ...... uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:a) imię i nazwisko: Klaudia Zięba ...... 29c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki. ...... nr lokalu: 26 e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: ...... |_1__|_4__| : |_0__|_0__| 4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie ...... na drogach powiatowych oraz malowanie luster na drzewach. ...... zamówienia: 1 roboty budowlane 0 dostawy 0 usługi 0 Dopuszcza sskładanie ...... Oznaczenie zadania : _______________opis: ...... sce realizacji zamówienia: drogi powiatowe. ...... dopuszcza sskładanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się ...... składanie ofert wariantowych warunki ...... 5) Termin (okres) realizacji zamówienia: 22. ...... 0- pożądany6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest ...... sienie wadium: w wysokości: 800,00 zł. ...... słownie: osiemset zł. ...... oferty i ich znaczenie (w %):1 cena (koszt) 100 %0 ocena techniczna (jakość) ...... ______%0 funkcjonalność ______%0 koszty eksploatacji ______%0 termin ...... ______%0 warunki gwarancji i serwisu _____ %0 czas reakcji ...... ______% suma 100 %8) 0 Środki finansowe na realizację ...... przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia:a) formularz ...... odebrać osobiście w: 1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 26 0 ...... http:/ mietekkulesza@wp. ...... 0 innym miejscu: ...... b) cena formularza: _____________________ zł słownie: ...... wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. ...... 24 ustawy o zamówieniach publicznych z 29. ...... roku spełniający następujące warunki: wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ...... Miejsce i termin składania ofert:a) miejsce składania: 1 siedziba zamawiającego (nr ...... 110 inne miejsce: ...... |_1__|_0__| : |__0_|__0_| 12) Miejsce i termin otwarcia ofert:a) miejsce ...... :1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 240 w ...... miejscu: ...
 • Zawiqadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
  ... A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania wodnoprawnegostarosta Głubczycki na ...... stawie art. ...... 127 ust. ...... 6 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. ...... / zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Głubczyc zostało wszczęte postępowanie ...... w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...... rowu „Ściborzyckiego” w miejscowości Ściborzyce Małe, gm. ...... orurowanie rowu kręgami żelbetowymi Ø 1,0 m od km 0+709 do km 0+749. ...... sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach. ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2004r.
  ... skarbnik Powiatu - Anna Kasperek - Pindur ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2004r.
  ... sekretarz Powiatu - Tadeusz ...... s ...
 • Ogłoszenie - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 26
  ... szenie - w sprawie sprzedaży lokalu położonego ...... Kościuszki 26 ...
 • KOMUNIKAT STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
  ... sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o wszczęciu ...... stępowania w sprawie wydania pozwolenia na ...... warunków pozwolenia na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w ...... Rożnowskiej na działkach nr. ...... 787/8 787/9, 825/9 Na podstawie art. ...... 32 ust. ...... 1 , pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ...... Prawo ochrony środowiska(Dz. ...... 627)sTAROsTA GŁUBCZYCKI INFORMUJE ŻE1. ...... W publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających ...... informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony ...... wniosek o zmianę warunków pozwolenia na rozbudowę ...... składowiska odpadów komunalnych w Głubczycach przy ...... Rożnowskiej na działkach nr. ...... Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę wraz z ...... oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będzie do ...... w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach , ul. ...... Kochanowskiego 15 , pokój 25 w godzinach od 7: ...... do 15:30 Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego dokumentu można ...... składać w miejscu wyżej wskazanym , w ...... 21 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu. ...... WICEsTAROsTA GŁUBCZYCKI ...... stanisław Preis ...
 • Ogłoszenie - sprzedaż lokalu położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 26
  ... szenie - sprzedaż lokalu położonego w ...... Kościuszki 26 -VIII ...