Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 510 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1104

 • Powiat otrzyma kolejne środki z PFRONu
  ... umożliwi DPS Klisino wraz z filiami zaspokajanie potrzeb mieszkańców na wyzszym ...
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu
  ... z działalności swoich jednostek za 2018 rok natomiast Szpital Powiatowy w Głubczycach ...... sprawozdanie finansowe za 2018 rok. ...... stan Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, który został opracowany zgodnie z zapisami ...... zaopiniowała sprawozdanie z budżetu za 2018 rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej, która ...
 • Dotacje do wymiany źródeł ciepła
  ... bieżącym roku Powiat Głubczycki rozpatrzył  ...... zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, określonych w normie PN EN 303 - 5: 2012 „Kotły ...... Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i ...... nowego źródła ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej ...... w przypadku instalacji urządzenia w lokalu mieszkalnym. ...... Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w uchwale budżetowej ...
 • Zmiana godzin pracy!
  ... ze względu na wysokie temperatury Urząd czynny będzie do godz. ...
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2019
 • Sesja VII
  ... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (14:17) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr ...... Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 rok (15:45) Wyniki imienne: ZA(14): Irena Sapa, ...... finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok (15:49) Wyniki imienne: ZA(13): Piotr ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:54) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, ...... badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok Samodzielnego Publicznego ...... Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku. ...... uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ...
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  ... w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach ...... Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ...... integrację środowiska pieczy zastępczej, pokazanie alternatywnych form wypoczynku oraz ...
 • ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-19
  ... ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, - „ODWOŁANIE ALARMU” – ...... dźwięk syreny w okresie trzech minut. ...
 • Dzień Strażaka
  ... odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Dnia Strażaka. ...
 • Raport za 2018 rok
  ... o stanie powiatu głubczyckiego za 2018 rok. ...
 • Dostęp do informacji publicznej
  ... zainteresowanym na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. ...... na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni ...... udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. ...... może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do ...... może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. ...... Powiatowe powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. ...... wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie ...
 • POLISH U17 OPEN
  ... W turnieju tym weźmie udział około 200 zawodników i zawodniczek w wieku 16 ...
 • sprawozdania finansowe Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok
 • Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
  ... Zgłoszeń dokonuje się: Telefonicznie pod nr ...