Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 500 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1087

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez ...
 • Informacja z otwarcia ofert-Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez ...
 • MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY 
  ... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy ...
 • Mobilny Punkt Informacyjny
  ... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy ...
 • III Sesja Rady Powiatu - 24.01.2019
  ... okół Nr III/2019 z posiedzenia sesji Rady ...... Powiatu Głubczyckiego, - ustalenia wysokości diet radnych. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ...... określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego, d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, i) zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Kultury i Sportu na 2019 rok, j) zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, k) zatwierdzenia planu pracy Komisji ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego  2019 rok, l) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w ...... Powiatu Głubczyckiego, n) ustalenia wysokości diet radnych. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu ......  Do protokołu zostały wniesione dwie poprawki:  - ...... Przewodniczący poinformował,  że protokół został przyjęty przez Radę Powiatu z w/w ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, (15:17)  Projekt uchwały zreferowała ...... zwrócił się z pytaniem czy wolne środki w wysokości 202. ...... wchodzić niewykonane wydatki z poprzedniego roku bądź ponad planowane dochody. ...... pozostanie w budżecie powiatu, który musi pokryć stratę SP ZOZ-u  w wysokości 1. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:25)    Wyniki imienne: ...... oraz wydatki do wysokości 73. ......   c) określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... W związku z powyższym niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania ......   Głosowanie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia ...... W związku z tym Rada Powiatu  określa w niniejszej uchwale szczegółowe zasady ...... niż wyłączność zarządu, która nie jest określna w konkretnym katalogu. ......   Głosowanie w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok (15:47)    Przewodniczący ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok (15:49)    Wyniki imienne: ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok (15:49)    Przewodniczący ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok (15:53)    Wyniki imienne:  ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok (15:53)    Przewodniczący ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, (15:56)    Wyniki imienne: ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego  2019 rok (15:56)    Przewodniczący ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego 2019 rok (16:00)    Wyniki imienne: ...... gdyż  zlikwidowano kotłownię w bloku na ul. ...... n) ustalenia wysokości diet radnych (16:07)    ...... potrącania i pobieranie bardzo wysokich diet przez radnych koalicyjnych jest ...... z zaoszczędzonych środków i pod koniec roku przekazać kwotę np. ......   Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (16:22)    ...... Są podejmowane kroki w tym kierunku ale można to zrobić dopiero ...... z Klubu Dobrego filmu, który działa przy Mok w Głubczycach. ...... „Nowy rok”. ......   Zakończono sesję (17:10)  Protokołowała:   Inspektor    ...
 • Sesja IV
  ... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15:10)   ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:13)   Nastąpiła zmiana quorum ......   Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania ...... pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (15:23)   Nastąpiła zmiana ...... z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na ...... i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok. ...
 • Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok
 • Powiat Głubczycki – 14. w Polsce i 1. w woj. opolskim
  ... Głubczycki z roku na rok zdobywa coraz więcej punktów za swoje ...... do 60 tysięcy mieszkańców i w minionym roku konkurował ze 100 podobnymi jednostkami z ...... Dzięki sprawnie realizowanym zadaniom co roku znajdujemy się w pierwszej dwudziestce. ...... ocenę samorządów, stąd niezmiernie cieszy wysoki wynik Powiatu Głubczyckiego. ...
 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM: 18 - 24 LUTEGO 2019 ROKU.
  ... okuratura Rejonowa w Głubczycach informuje,że w ...... przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. ...... Prokuratorzy będą pełnić dyżury w godzinach pracy ...... udzielenia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem. ...
 • II Sesja Rady Powiatu - 13.12.2018
  ... okół Nr II/2018 z posiedzenia sesji Rady ...... ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok: - opinia Regionalnej Izby ...... ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie ...... oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku ...... od usunięcia pojazdów na rok 2019, uchwalenia Statutu Powiatu ...... planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, ustalenia wysokości diet radnych, ...... ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu ...... Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok, (15:43) Projekt uchwały zreferowała ...... - odsetek od nieterminowych wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach ...... - dotacji z powiatów przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach ...... refundacji wydatków z roku  2017 w zakresie realizacji projektu ...... Refundacji dokonał lider projektu tj. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok (15:50) Wyniki imienne: ZA(13): Bogdan ...... oraz wydatki do wysokości 80. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:52) Projekt uchwały zreferowała ...... budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (16:35) Wyniki imienne: ZA(13): Bogdan ...... po dokonanej analizie wniosków, jakie wpłynęły do ...... i środki pomocnicze służą do zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb ...... określonych w załączniku do uchwały. ...... Przyjęcie zadań następuje na warunkach określonych porozumieniem zawieranym pomiędzy ...... w powiecie głubczyckim planowany jest na okres od dnia 4 marca do 21 marca 2019 r. ...... g) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie ...... oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku ...... od usunięcia pojazdów na rok 2019. ...... Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów ...... wysokości kosztów powstałych w przypadku ...... od usunięcia pojazdów na rok 2019 (16:45) Wyniki imienne: ZA(16): ...... planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Projekt uchwały zreferował Przewodniczący ...... że Komisja opracowała plan kontroli na rok 2019 i zaplanowała przeprowadzić kontrolę w ...... planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (17:11) Wyniki imienne: ZA(16): Piotr ...... k) ustalenia wysokości diet radnych Przewodniczący  ...... zreferował Starosta informując, że wysokość diet jest na starych zasadach, a jedynie ...... Powiatu Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (17:41) Wyniki imienne: ...... okazało się jednak, że w tamtej uchwale był ...... stażowy w wysokości 20%, a prowadzenie działalności ...... ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 Projekt uchwały zreferował Sekretarz. ...... ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 (17:47) Wyniki imienne: ZA(16): ...... z pytaniem czego dotyczy decyzja w sprawie lokalizacji celu publicznego, która była ...... Starosta odpowiedział, że sprawdzi w dokumentach i skontaktuje się z radnym ...... Spółki zostanie zamknięta do końca roku. ...... diet radnych i przełożenia się ich wysokości na wyniki wyborów. ...... Zdaniem radnego uzyskanie wysokiego wyniku wyborów powinno być zaszczytem i ...... zaprosiła radnych na koncert noworoczny z okazji święta Trzech Króli, który odbędzie się ...... pogodnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. ...... Rady przeczytała refleksję związaną z okresem świątecznym. ...... Zakończono sesję (18:32)   Protokołowała:          ...
 • Sesja III
  ... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, (15:17) Uchwała w sprawie zmiany budżetu ...... głubczyckiego na 2019 rok, (15:25) Wyniki imienne: ZA(15): ...... określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... Głubczyckiego, (15:29) Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ...... określenia szczegółowych zasad wnoszenia ...... projekty, (15:32) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, (15:47) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, (15:49) Wyniki imienne: ZA(15): ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok, (15:49) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok, (15:53) Wyniki imienne: ZA(15): ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, (15:53) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, (15:56) Wyniki imienne: ZA(15): ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego 2019 rok, (15:56) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... Rolnictwa i Porządku Publicznego 2019 rok, (16:00) Wyniki imienne: ZA(15): Anita ...... ustalenia wysokości diet radnych (16:07) Uchwała w ...... ustalenia wysokości diet radnych (16:22) Wyniki imienne: ...
 • Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
 • Plan zamówień publicznych na 2019 rok
  ... zamówień publicznych na 2019 rok ...
 • Dwa nowe aparaty RTG w szpitalu powiatowym w Głubczycach
  ... fundacji WOŚP, a jego wartość rynkowa to około 600. ...
 • I Sesja Rady Powiatu - 19.11.2018
  ... okół Nr I/2018 z posiedzenia sesji Rady ...... obrad I sesji VI kadencji Rady Powiatu dokonał Przewodnicząca obrad, radna - ...... poprosiła o podejście o wręczyła w/w dokumenty oraz pogratulowała wyboru na radnego ...... radnego pana Radosława Gorzko i dokonał jego krótkiej prezentacji  ...... kolejno otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń na kartach, które następnie ...... bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... kadencji, pełnił funkcje wicestarosty przy boku starosty Józefa Koziny, następnie był ...... bezwzględna liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Anita Juchno w okresie choroby Starosty Koziny, sama ...... wobec czego liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... Zarząd Powiatu jest pięcioosobowy i dokonano już wyboru Starosty i Wicestarosty, a ...... trzeba dokonać wyboru pozostałych trzech Członków ...... czego zwykła liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... czego zwykła liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... czego zwykła liczba głosów niezbędna do dokonania wyboru wynosi 9. ...... z pytaniem jaka może być maksymalna wysokość wynagrodzenia. ......   Zakończono sesję (17:55:12) Protokołowała:          ...