Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 743 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1297

 • Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 23-09-2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
  ... w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ...
 • KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NPP/NPO W 2022 ROKU
  ... na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku. ...... prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:   ...... Lokalizacja Tygodniowy rozkład ...... Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ...... planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64. ...... bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi 5. ...... Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. ...... powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy: a) ustawy z dnia 5 ...... w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. ...... zadania publicznego na warunkach w niej określonych. ...... w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ...... dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku. ...... przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku. ...... na realizację zadania w danym roku. ...... Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z Powiatem ...... związany z bezpośrednią obsługą klienta w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego, ...... okres obowiązywania zdalnego świadczenia usług ...... określał Starosta Głubczycki. ...... w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w ...... W umowie Starosta Głubczycki określi formy realizacji zadań z zakresu ...... Oferent dołącza do oferty stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby wskazane w ...... 8, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. ...... zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku. ...... w ofercie kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób ...... Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez ...... obywatelskim oraz edukacji prawnej, dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta ...... w punkcie, a także wykazu mediatorów, dokumenty potwierdzające, iż osoby wskazane w ...... e, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych (jeśli dotyczy). ...... Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert. ...... Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Głubczycach w formie ...... Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach. ...... zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ...... przedmiotem postepowania konkursowego, pokrycie kosztów obsługi ...... budynków, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych ...... stroną umowy i niespełniającemu wymogów określonych w art. ...... zadań publicznych tożsamych z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, biorąc pod ...... przez Zarząd Powiatu w Głubczycach w roku 2020 i 2021 zadaniach publicznych ...... z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom ......   W roku 2020 na zadania publiczne tego samego ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ...... Natomiast w roku 2021 na zadania publiczne tego samego ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ...... zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  ...... zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  ...... konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert, ...... Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na ...
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w 2022 roku
  ... zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  ...... zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu  ...... konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert, ...... Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na ...... zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2022 z zakresu prowadzenia punktu ...
 • Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku
  ... na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku. ...... prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:   ...... Lokalizacja Tygodniowy rozkład ...... Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ...... planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64. ...... bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi 5. ...... Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. ...... powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy: a) ustawy z dnia 5 ...... w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. ...... zadania publicznego na warunkach w niej określonych. ...... w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ...... dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku. ...... przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku. ...... na realizację zadania w danym roku. ...... Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z Powiatem ...... związany z bezpośrednią obsługą klienta w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego, ...... okres obowiązywania zdalnego świadczenia usług ...... określał Starosta Głubczycki. ...... w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w ...... W umowie Starosta Głubczycki określi formy realizacji zadań z zakresu ...... Oferent dołącza do oferty stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby wskazane w ...... 8, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. ...... zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego ...... na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku. ...... w ofercie kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób ...... Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez ...... obywatelskim oraz edukacji prawnej, dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta ...... w punkcie, a także wykazu mediatorów, dokumenty potwierdzające, iż osoby wskazane w ...... e, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. ...... podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych (jeśli dotyczy). ...... Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert. ...... Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Głubczycach w formie ...... Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach. ...... zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ...... przedmiotem postepowania konkursowego, pokrycie kosztów obsługi ...... budynków, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych ...... stroną umowy i niespełniającemu wymogów określonych w art. ...... zadań publicznych tożsamych z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, biorąc pod ...... przez Zarząd Powiatu w Głubczycach w roku 2020 i 2021 zadaniach publicznych ...... z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom ......   W roku 2020 na zadania publiczne tego samego ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ...... Natomiast w roku 2021 na zadania publiczne tego samego ...... 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ...
 • KRUS - kurs e-learningowy dla dzieci pt."Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"
  ... Społecznego w Głubczycach informuje, że w roku jubileuszu 30-lecia KRUS uruchomiono ...
 • Gorzko Radosław
  ... składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... bieżace-razem z małżonką; lokata terminowa 50000,00 ; rachunki ...... na życie  oraz IKZE i IKE około 135000,00 pln razem z małżonką - ......    Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie ...... budynkiem 22 ary    o wartości: ok. ......     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ......     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy. ...... mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Toyota Yaris 2015 wartości około ...... w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): karta kredytowa z limitem 20 000 ...
 • XXX sesja Rady Powiatu - 14.09.2021 r.
  ... zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:32:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...
 • XXX sesja Rady Powiatu - 14.09.2021 r.
  ... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok, (15:11:00) Uchwała w sprawie zmian ...... powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:32:00) Wyniki imienne: ZA (15): ...... bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. ...... Powiatowego Policji z działalności w 2020 roku oraz informacja o stanie porządku i ...... na terenie powiatu głubczyckiego w 2020 roku. ...
 • Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 09-09-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych w ramach zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (stara część wraz ze starą salą gimnastyczna) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O.”.
  ... budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (stara część wraz ...... Wydziału Oświaty i Zdrowia, - Krzysztof Tokarz – Dyrektor Zespołu Szkół ...... okształcących w Głubczycach, - Dariusz ...... Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonanie pogwarancyjnego odbioru robót oraz ...... protokołu. ...
 • Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 02-09-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru prac polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji -Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w związku z realizacją projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego-Etap II" w ramach RPO WO 2014-2020.
  ... Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonanie końcowego odbioru robót oraz ...... protokołu. ...
 • Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 13-08-2021 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania ocenyi wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnejpowstałej w Wydziale Finansowo - BudżetowymStarostwa Powiatowego w Głubczycach
  ... Powołuje się Komisję do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania ...... okumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale ...
 • Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 13-08-2021 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania ocenyi wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnejpowstałej w Wydziale Ogólno - OrganizacyjnymStarostwa Powiatowego w Głubczycach
  ... Powołuje się Komisję do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania ...... okumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale ...
 • DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA W GŁUBCZYCACH
  ... spotykają się z problemami dotyczącymi dokumentacji projektowej, procedur prawnych, ...... inżynierowie należący do Opolskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą ...... 2 Dokumentacja projektowa Zakres ...... okumentacji projektowej; dokumentacja dla ...... 3 okres realizacji - budowa ...... budowy, Zgłoszenie do użytkowania (dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy, ...... budowlanych Definicje, dokumentacja, procedury Definiowania nazwy ...
 • Plan zamówień publicznych na 2021 rok-aktualizacja 7
  ... w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. ...
 • Ogłoszenie - II przetarg na dzierżawę dz. nr 154-8 Zopowy
  ... nieruchomości   Wysokość czynszu dzierżawnego w dt. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... roku zawarta       ...... odbył się w dniu 26 sierpnia 2021 roku. ...... - I rata do dnia 31 października 2021 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ...... skupu pszenicy w I półroczu 2021 roku ogłoszonej przez  Główny Urząd ...... do czasu trwania umowy dzierżawy w 2021 roku;      - II rata do ...... 31 maja 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ...... skupu pszenicy w II półroczu 2021 roku ogłoszonej przez Główny  Urząd ...... - III rata do dnia 31 sierpnia 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ...... skupu pszenicy w I półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny   Urząd ...... - IV rata o dnia 31 maja 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ...... skupu pszenicy w II półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny; ...... - V rata do dnia 31 sierpnia 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ...... skupu pszenicy w I półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny Urząd ...... - VI rata do dnia 31 maja 2024 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ...... skupu pszenicy w II półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny  Urząd ...... odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku o godzinie 10°° w siedzibie Starostwa   ...... dniu  14 października 2021 roku  wpłacą wadium  na konto: ...... zobowiązani są do przedłożenia dokumentu   stwierdzającego  ...... posiadanie  takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do ...