Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 611 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 980

 • Pismo o podjęcie działań- Klasztor
  ... W nawiązaniu do ustaleń Protokołu z oględzin z dnia 15. ...
 • Ogłoszenie odwołanie przetargu - Boboluszki dz.431
  ... 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku      o gospodarce ...... z 2020 roku  poz. ...
 • Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 na drogach powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego
  ... Dokumentacja przetargowa znajduje się pod ...
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok
 • Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
  ... dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. ...... Dokumentacja przetargowa znajduje się pod ...
 • XXII sesja Rady Powiatu - 01.10.2020 r.
  ... w budżecie powiatu głubczyckiego na 2020 rok (15:46:00) Wyniki imienne: ZA (16): ...
 • XXI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 07.09.2020 r.
  ... zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (07:35:00) Nastąpiła zmiana quorum (07: ...... zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (07:40:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...
 • XX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 13.08.2020 r.
  ... Głubczyckiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej ...... Kolej+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z ...... Głubczyckiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej ...... Kolej+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z ...
 • XIX sesja Rady Powiatu - 25.06.2020 r.
  ... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok: (12:22:00)       ...... stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2019 rok: (12:23:00)       ...... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (12:43:00)       ...... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:14:00) Uchwała w sprawie podjęcie ...... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:15:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...... z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. ...... z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. ...... Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:19:00) Uchwała w sprawie ...... Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:23:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...... finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:23:00) Uchwała w sprawie ...... finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:29:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:29:00) Uchwała w sprawie zmian ...... powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:31:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...
 • XIX sesja Rady Powiatu
  ... Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ...... o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok: (12:22:00)       ...... stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2019 rok: (12:23:00)       ...... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (12:43:00)       ...... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:14:00) Uchwała w sprawie podjęcie ...... budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:15:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...... z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. ...... z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. ...... Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:19:00) Uchwała w sprawie ...... Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:23:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...... finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:23:00) Uchwała w sprawie ...... finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:29:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...... budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:29:00) Uchwała w sprawie zmian ...... powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:31:00) Wyniki imienne: ZA (13): ...
 • NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  ... nieruchomości   Wysokość czynszu dzierżawnego ( netto ) ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... działki     nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost bramy ...... roku zawarta       ...... określa się stopień zużycia technicznego ...... w wysokości 40 %. ...... Pokrycie dachu   z eternitu do ...... stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do wymiany, ...... roku zawarta       ...... towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy        ...... Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta ...... O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający ...... pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości      czynszu ...... Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity ...... w Głubczycach i Wojewody Opolskiego na  okres 21 dni tj. ...... do dnia 27 października  2020 roku. ...
 • Koordynatorzy ds. dostępności
  ... służącymi zapewnieniu dostępności, określonej w art. ...
 • Informacja o warunkach uzyskania koncesji geologicznych na wydobywanie kopalin ze złóż
  ... następujące wymagania: -obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością ...... przekracza 2 ha, -wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, ...... administracyjnego Wymagane dokumenty : wniosek, załączniki Wniosek ...... załączając kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o ...... We wniosku o udzielenie koncesji określa się: 1) właścicieli (użytkowników ...... koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku ...... objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może ...... koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również: 1) złoże kopaliny lub ...... W toku prowadzonej sprawy Starosta występuje o ...... Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w ...
 • Interpelacja radnej Bronisławy Pawlik dot. zamieszczania wszystkich protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady na skrzynkach internetowych Radnych
 • Gorzko Radosław
  ... składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... 153300,00  pln rachunki bankowe i lokaty-razem z małżonką ; rachunki inwestycyjne ...... ubezpieczeniowych na życie  oraz IKZE około 85000pln razem z małżonką - środki ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie ...... budynkiem 22 ary    o wartości: ok. ......   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ......   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy. ...... mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód Ford S-Max 2011 ...... około 36000 PLN oraz Toyota Yaris 2015 wartości ...... około 30000 PLN oba auta – własność ...... w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): karta kredytowa z limitem 20 000 ...