Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 692 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1141

 • nowa podstrona, dodana 2003-09-26
  ... – wieża stalowa o wysokości 41,8m wraz z kołnierzem żelbetowym ...... okalizowanej w Dzierżkowicach dz. ...... W publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających ...... – wieża stalowa o wysokości 41,8m wraz z kołnierzem żelbetowym ...... zlokalizowanej w Dzierżkowicach dz. ...... Kochanowskiego 15 , pokój 25 w godzinach od 7:30 do 15:30 Uwagi ...... wnioski dotyczące wymienionego dokumentu można składać w miejscu wyżej ...
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ... okulistyczna   ...
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  ... Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach pok. ...... Urzędu Pracy w Głubczycach pokój nr 14. ...
 • Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
  ... zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja ich potrzeby bytowe, społeczne, religijne ...... mieszkańców domu, - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych, - ...... kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, - działaniu zmierzającym do ...
 • Powiatowy Urzad Pracy
  ... ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 28 – Doradcy Zawodowi 30 – ...... wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 35 – Ewidencja i Świadczenia 37 ...... promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część ...... rozwiązywania problemów społecznych, określonej w odrębnych przepisach. ...... na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. ...... o możliwościach i zakresie pomocy określonej w odrębnych przepisach. ...... zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na ...... oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu ...... w zakresie tworzenia rejestrów centralnych określonych w odrębnych przepisach. ...... Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z realizacją ...
 • Zawiadomienia
  ... zasadę szerokiego uspołecznienia tzn. ...... opinii społecznych odzwierciedlających lokalne potrzeby dotyczące stanu środowiska i ...
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ... 700 - 1500 Przyjmowanie wniosków pokój nr 1 na parterze   Działy i ...
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących
  ... Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach ul. ......   mgr Krzysztof Tokarz – dyrektor mgr Iwona Skibińska – ...... Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku ...... realizowaniu celów życiowych i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków ...... do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu ...
 • Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Głubczycach
  ... rozrywki i kontaktu ze środowiskiem lokalnym. ...
 • Dom Pomocy Społecznej Dzbańce
  ... jego mieszkańcy mają zapewnioną ciszę i spokój. ...... Dom zapewnia pełną opiekę wysokokwalifikowanej kadry 125 mieszkańcom. ...... Wyposażenie pokoi mieszkalnych, sal dziennych, pokoi ...
 • Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach
  ... to zapewnia czyste, zdrowe powietrze, spokój i ciszę, a tym samym warunki sprzyjające ...... Pokoje 1-,2-,3-osobowe są utrzymane w ...
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ... Ogólnokształcące 3-letnie2. ...... Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące 3-letnie3. ...
 • Zespól Szkół Mechanicznych
  ... Szkoła realizuje cele i zadania określane w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 ...... technika lub robotnika wykwalifikowanego w określonym zawodzie, Umożliwia absolwentom ...... okonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia ...... sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, ...... Realizując zasadę szeroko rozumianej tolerancji, szkoła starać się ...
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  ... facebook https://www. ...... ok. ...... samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych. ...... samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych. ...... ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym. ...... i społeczną, 8)  zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ...... miejsca pobytu całodziennego przez cały rok szkolny, a za zgodą organu prowadzącego może ...... działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej ...... w okresie ferii szkolnych, 2) zapewnienie ...... Ośrodka, 12) integrację Ośrodka z lokalnym środowiskiem społecznym. ...... Organizację opieki medycznej określają odrębne przepisy. ...... intelektualną w stopniu głębokim. ...... § 9 Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb z ...... i Wychowawczo-Profilaktyczne w środowisku lokalnym. ...
 • Numery telefonów w ruchu wewnętrznym
  ... 4053682 Ośrodek Dok. ...... 4053686 Ośrodek Dok. ......   Pokój dyżurów Radnych Powiatu 43 ...