Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

NOWE LINKI DO USŁUG

iKonto (iKERG):     https://ikonto.powiatglubczycki.pl

iEGiB:                    https://iegib.powiatglubczycki.pl

Usługa WMS (ewidencja gruntów i budynków) :  http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

 

 

Udostępnianie wypisów, wyrysów, map i materiałów z zasobu geodezyjnego

Informacje: tel. 774 053 682 , e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl 

 

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu.pdf

XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu (edytowalny).xlsx

PDF(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK.pdf

XLSX(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK (edytowalny).xlsx

PDF(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.pdf

XLSX(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (edytowalny).xlsx

PDF(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej.pdf

XLSX(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (edytowalny).xlsx

PDF(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej.pdf

XLSX(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx

PDF(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej.pdf

XLSX(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx

PDF(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf

XLSX(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (edytowlna).xlsx

PDF(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf

XLSX(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (edytowalny).xlsx

PDF(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf

XLSX(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (edytowalny).xlsx

Link do usługi WMS (ewidencja gruntów i budynków) :

http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

Prace Geodezyjne

Informacje:  tel. 774 053 686  , e-mail:  starostwo@powiatglubczycki.pl

 

PDFZgloszenie pracy geodezyjej.pdf

XLSXZgloszenie pracy geodezyjej (edytowalne).xlsx

PDFZgloszenie pracy geodezyjej - uzupełniające.pdf

XLSXZgloszenie pracy geodezyjej - uzupełniające (edytowalne).xlsx

 

 

Link do aplikacji GEO-INFO Delta , pozwalającej na tworzenie plików wymiany danych  w formacie .givGEO-INFO DELTA 

 

 

Narada koordynacyjna

Informacje:  tel. 774 053 696  , e-mail:  tkotwica@powiatglubczycki.pl 

 

PDFWniosek o zwołanie narady koordynacyjnej.pdf

 

Ochrona gruntów rolnych

Informacje:  tel. 774 053 684, e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl   

DOCWniosek o naliczenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłaczenia gruntów z prod. rolniczej - II etap.doc
DOCWniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - I etap.doc
DOCZałącznik do etapu II - Oświadczenie o wartości gruntu.doc

 

Inne

DOCZaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego.doc

PDFwniosek o klasyfikację gruntu.pdf

DOCwniosek o klasyfikację gruntu (edytowlny).doc

 

Ewidencja gruntów i budynków

DOCZgłoszenie zmian danych.doc

 

Link do usług:

iEgib: https://iegib.powiatglubczycki.pl

iKonto: https://ikonto.powiatglubczycki.pl

iKomornik: https://ikomornik.powiatglubczycki.pl

iNarady: https://inarady.powiatglubczycki.pl

iRzeczoznawca: https://irzeczoznawca.powiatglubczycki.pl

iWniosek: https://iwniosek.powiatglubczycki.pl

iProjektant: https://iprojektant.powiatglubczycki.pl