Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

NOWE LINKI DO USŁUG

iKonto (iKERG):     https://ikonto.powiatglubczycki.pl

iEGiB:                    https://iegib.powiatglubczycki.pl

Usługa WMS (ewidencja gruntów i budynków) :  http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

 

 

Udostępnianie wypisów, wyrysów, map i materiałów z zasobu geodezyjnego

Informacje: tel. 774 053 682 , e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl 

 

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu.pdf (73,55KB)

XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu (edytowalny).xlsx (42,68KB)

PDF(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK.pdf (73,63KB)

XLSX(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK (edytowalny).xlsx (19,86KB)

PDF(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.pdf (59,75KB)

XLSX(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (edytowalny).xlsx (14,49KB)

PDF(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej.pdf (68,92KB)

XLSX(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (edytowalny).xlsx (14,75KB)

PDF(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej.pdf (60,12KB)

XLSX(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx (14,33KB)

PDF(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej.pdf (59,33KB)

XLSX(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx (14,00KB)

PDF(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf (55,29KB)

XLSX(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (edytowlna).xlsx (15,51KB)

PDF(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf (57,65KB)

XLSX(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (edytowalny).xlsx (14,05KB)

PDF(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf (52,03KB)

XLSX(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (edytowalny).xlsx (13,80KB)

Link do usługi WMS (ewidencja gruntów i budynków) :

http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

Prace Geodezyjne

Informacje:  tel. 774 053 686  , e-mail:  starostwo@powiatglubczycki.pl

DOCGeodeci wniosek o zawarcie umowy.doc (50,00KB)

PDFGeodeci wzór umowy.pdf (90,84KB)

PDFGeodeci Regulamin świadczenia usług.pdf (288,02KB)

 

PDFZgloszenie pracy geodezyjej.pdf (67,88KB)

XLSXZgloszenie pracy geodezyjej (edytowalne).xlsx (17,83KB)

PDFZgloszenie pracy geodezyjej - uzupełniające.pdf (64,79KB)

XLSXZgloszenie pracy geodezyjej - uzupełniające (edytowalne).xlsx (15,83KB)

 

 

Link do aplikacji GEO-INFO Delta , pozwalającej na tworzenie plików wymiany danych  w formacie .givGEO-INFO DELTA 

 

 

Narada koordynacyjna

Informacje:  tel. 774 053 696  , e-mail:  tkotwica@powiatglubczycki.pl 

Wniosek wraz z dokumentacją można złożyć za pomocą platformy Centrum Usług Wspólnych Serwis usług geodezyjno-kartograficznych województwa opolskiego lub wysłać na adres starostwo@powiatglubczycki.pl .

PDFWniosek o zwołanie narady koordynacyjnej.pdf (124,19KB)

 

Ochrona gruntów rolnych

Informacje:  tel. 774 053 684, e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl   

DOCWniosek o naliczenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłaczenia gruntów z prod. rolniczej - II etap.doc (28,50KB)
DOCWniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - I etap.doc (29,50KB)
DOCZałącznik do etapu II - Oświadczenie o wartości gruntu.doc (26,00KB)

 

Inne

DOCZaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego.doc (32,00KB)

PDFwniosek o klasyfikację gruntu.pdf (82,29KB)

DOCwniosek o klasyfikację gruntu (edytowlny).doc (34,50KB)

 

Ewidencja gruntów i budynków

DOCZgłoszenie zmian danych.doc (35,50KB)

 

KOMORNICY

iKomornik: https://ikomornik.powiatglubczycki.pl

DOCiKomornik wniosek o zawarcie umowy.doc (53,00KB)

- PDFiKomornik wzór umowy.pdf (90,58KB)

- PDFiKomornik regulamin świadczenia usług.pdf (270,97KB)

 

RZECZOZNAWCY

DOCiRzeczoznawca_2021_wniosek_o_zawarcie umowy.doc (53,00KB)

PDFiRzeczoznawca_2021_umowa_wzór.pdf (93,66KB)

PDFiRzeczoznawcy regulamin świadczenia usług.pdf (280,46KB)

 

Link do usług:

iEgib: https://iegib.powiatglubczycki.pl

iKonto: https://ikonto.powiatglubczycki.pl

iKomornik: https://ikomornik.powiatglubczycki.pl

iNarady: https://inarady.powiatglubczycki.pl

iRzeczoznawca: https://irzeczoznawca.powiatglubczycki.pl

iWniosek: https://iwniosek.powiatglubczycki.pl

iProjektant: https://iprojektant.powiatglubczycki.pl