Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Wnioski - rejestracja pojazdów

PDF01. Wniosek-rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie.pdf
DOCX01a. Oświadczenie rejestracja warunkowa.docx
DOCX01b. Uzupełnienia do wniosku.docx
DOCX01c. Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu bez tablic rejestracyjnych.docx
DOCX01d. Oświadczenie małżonków.docx
DOCX02. Wniosek - zbycie pojazdu.docx
DOCX03. Wniosek - wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na pieczątki).docx
DOCX04. Wniosek - zawiadomienie o zbyciu pojazdu.docx
DOCX05. Wniosek - Wtórnik- DR, KP, TR, ZL.docx
PDF06. Wniosek - Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu.pdf
PDF07. Wniosek - tabliczka znamionowa - nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy).pdf
DOCX08. Wniosek - naniesienie adnotacji - Hak, Gaz, L, VAT.docx
DOCX09. Wniosek - zwrot zatrzymanego dowodu rej..docx
DOCX10. Wniosek - zmiany konstrukcyjne i rodzaju pojazdu.docx
PDFPełnomocnictwo - rejestracja pojazdów.pdf

Karty Informacyjne Usług - rejestracja pojazdów

DOCX1. Rejestracja pojazdu nowego.docx
DOCX10. Wpisanie adnotacji - GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO, VAT, PIT, CIT, BUS.docx
DOCX11. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie (poj. ciężarowe, autobusy, specjalne).docx
DOCX12. Tabliczka znamionowa - nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy).docx
DOCX13. Zgłoszenie zbycia pojazdu.docx
DOCX2. Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP.docx
DOCX3. Rejestracja pojazdu używanego zakupionego za granicą.docx
DOCX4. Wyrejestrowanie pojazdu.docx
DOCX5. Czasowa rejestracja pojazdu, np. przejazd na badania techniczne, wywóz za granicę - czerwone tablice.docx
DOCX6. Rejestracja pojazdu SAM.docx
DOCX7. Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na badanie techniczne lub zmiana danych osobowych.docx
DOCX8. Wtórnik Dowodu Rejestracyjnego, Pozwolenia Czasowego, Karty Pojazdu.docx
DOCX9. Wymiana lub wtórnik tablic rejestracyjnych np. kradzież, zagubienie, zniszczenie, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.docx

Wnioski - prawo jazdy

PDF22. Wniosek - prawo jazdy.pdf
PDF22a Zgoda rodzica-opiekuna.pdf
PDF23. Wniosek zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.pdf
PDFOświadczenie.pdf
PDFPełnomocnictwo - prawo jazdy.pdf

Karty Informacyjne Usług - prawo jazdy

DOCX01. Profil kandydata na kierowcę (PKK).docx
DOCX02. Wymiana zagranicznego prawa jazdy.docx
DOCX03. Wydanie wtórnika prawa jazdy.docx
DOCX04. Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe (kod 95).docx
DOCX05. Zmiana danych - wymiana prawa jazdy.docx
DOCX06. Zwrot zatrzymanego lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.docx
DOCX07. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.docx
DOCX08. Wydanie-przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.docx