Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wydział Budownictwa i Architektury

DOCXPB-1-wniosek_o-pozwolenie-na-budowe.docx

PDFPB-1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowe.pdf

DOCXPB-2a-zgloszenie-budowy-lub-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego.docx

PDFPB-2a-zgloszenie-budowy-lub-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego.pdf

DOCXPB-2-zgloszenie-budowy-lub-wykonania-innych-robot-budowlanych.docx

PDFPB-2-zgloszenie-budowy-lub-wykonania-innych-robot-budowlanych.pdf

DOCXPB-3-wniosek-o-pozwolenie-na-rozbiorke.docx

PDFPB-3-wniosek-o-pozwolenie-na-rozbiorke.pdf

DOCXPB-4-zgloszenie-rozbiorki.docx

PDFPB-4-zgloszenie-rozbiorki.pdf

DOCPB-5-oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc

PDFPB-5-oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.pdf

DOCXPB-6-wniosek-o-wydanie-odrebnej-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-lub-projektu-architektoniczno-budowlanego.docx

PDFPB-6-wniosek-o-wydanie-odrebnej-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-lub-projektu-architektoniczno-budowlanego.pdf

PDFPB-7-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-zmianie-pozwolenia-na-budowe.pdf

PDFPB-8-wniosek-o-wydanie-pozwolenia-na-budowe-tymczasowego-obiektu-budowlanego.PDF

DOCXPB-9-wniosek-o-przeniesienie-pozwolenia-na-budowe.docx

PDFPB-9-wniosek-o-przeniesienie-pozwolenia-na-budowe.pdf

PDFPB-11-wniosek-o-przeniesienie-praw-i-obowiazkow-wynikajacych-ze-zgloszenia-wobec-ktorego-organ-nie-wniosl-sprzeciwu.pdf

DOCXPB-13-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-wylaczeniu-stosowania-przepisow-art-45a-ust-1-ustawy-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane.docx

PDFPB-13-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-wylaczeniu-stosowania-przepisow-art-45a-ust-1-ustawy-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane.pdf

DOCXPB-14-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci.docx

PDFPB-14-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci.PDF

DOCXPB-18-zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego-lub-jego-czesci.docx

PDFPB-18-zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego-lub-jego-czesci.PDF

PDFS_1_Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.pdf

DOCXZgoda strony na przeniesienie decyzji, zgłoszenia.docx