Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Gmina Kietrz

Kietrz      

www.kietrz.pl

 h_kietrz.gif
Gmina Kietrz położona jest w południowej części województwa opolskiego. W jej skład wchodzi 12 sołectw. Na obszarze 144 km2 żyje około 13 tys. osób. Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gleby o wysokiej bonitacji. Większość jej mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach. Ponadto działają w niej trzy spółdzielnie rolnicze i Kombinat Rolny oraz kilkanaście drobnych zakładów usługowo-produkcyjnych.

Gmina oferuje do zagospodarowania atrakcyjne działki z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym.