Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Gmina Głubczyce

Głubczyce      

www.glubczyce.pl

 h_glubczyce.gif
Głubczyce są siedzibą władz powiatowych i gminnych. Gmina położona jest w południowej części województwa opolskiego, nad rzeką Psiną - dopływem Odry. Leży na starym historycznym szlaku handlowym łączącym Śląsk z Czechami, co sprzyjało rozwojowi gospodarki tego obszaru w ciągu wieków. Część granicy gminy stanowi jednocześnie granicę państwową Polski i Czech. Przez jej teren prowadzą ważne drogi krajowe w kierunku przejść granicznych.

Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Działają w niej lokalne oczyszczalnie ścieków w Kwiatonowie, Głubczycach Sadach, Widoku, Bernacicach, Nowych Gołuszowicach oraz największa mechaniczno-biologiczna w Głubczycach. Także w Głubczycach znajduje się duże wysypisko odpadów bytowo-przemysłowo-gospodarczych. Większość miejscowości posiada sieć wodociągową.

W Głubczycach czekają na inwestorów działki przeznaczone pod mieszkaniowe budownictwo jedno - wielorodzinne, pod budowę obiektów rekreacyjnych, handlowych, produkcyjnych, magazynów oraz stacji paliw i ciepłowni.