Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Gmina Baborów

Baborów      

www.baborow.pl

1

Gmina leży w południowej części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej.

Jest to gmina rolniczo-przemysłowa. Ponad 75% jej powierzchni stanowią bardzo żyzne gleby 1 i 3 klasy. Istnieje dobrą infrastruktura techniczna. Bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona środowiska naturalnego. Końca realizacji dobiega przyjęty wcześniej program zakładający skanalizowanie wszystkich miejscowości gminy. Podjęto również działania zmierzające do dalszej poprawy stanu powietrza.

Początki Baborowa sięgają roku 1296. Była to osada znana wtedy pod nazwą Bauervitz, należąca początkowo do biskupstwa wrocławskiego, a później do biskupstwa Ołomuniec na Morawach. W roku 1996 uroczyście obchodzono 700-lecie jego istnienia.

Miasto i gmina dysponują atrakcyjnymi terenami przeznaczonymi na lokalizację zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych. Potencjalnym inwestorom proponuje się uruchomienie przetwórstwa warzywno-owocowego oraz rozbudowę przetwórstwa rolno-spożywczego.