Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

POLECANE LINKI

Zestaw logotypów LPI.jpeg

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa

 Portal Funduszy Europejskich

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

Strona Sieci Punktów Informacyjnych FE 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

 

Strona Komisji Europejskiej

 

ec.europa.eu/index_pl.htm 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zarząd Województwa Opolskiego jest Instytucją Zarządzającą RPO WO 2007-2013
 

 

www.umwo.opole.pl 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

 

www.rpo.opolskie.pl

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG)  


www.ocrg.opolskie.pl

  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

  

www.efs.gov.pl

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim oraz w ramach Funduszu Pracy. 

 

www.pokl.opolskie.pl

www.pokl.opole.pl

 Regionalny Ośrodek Funduszu Społecznego (RO EFS)

  

www.roefs.opole.pl

  

Strona internetowa promująca możliwość korzystania z bogatej oferty rozwoju firm poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Na stronie znajduje się baza ofert szkoleniowych, która obejmuje zarówno szkolenia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, jak i inne dostępne na rynku  

www.inwestycjewkadry.info.pl

  

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

 

 www.poig.gov.pl

 

 Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) – wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

  www.rif-opole.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

www.parp.gov.pl 

 

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

 

 www.ewt.gov.pl

 

Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 2007-2013 

   

www.cz-pl.eu 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

 
www.pois.gov.pl

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

 

www.arimr.gov.pl
 

 

 Forum o Funduszach Europejskich
 

 

www.forum.funduszeeuropejskie.gov.pl
 


Edukacyjny portal dla dzieci i młodzieży o Funduszach Europejskich

 

www.euroman.gov.pl

 

 Informacje o szkoleniach

www.inwestycjawkadry.info.pl

www.baza.pokl.opole.pl

www.stop.opole.pl

www.projekty.efs.gov.pl