Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nabór wniosków w programie współpracy w obszarze Schengen oraz walki z przestępczością

 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych".

Nabór przeznaczony jest dla projektów, których głównym celem jest:

  1. Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen,
  2. Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych,
  3. Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.

W ramach wskazanych celów wspierane będą następujące działania:

  1. Szkolenia,
  2. Organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów, itp.
  3. Rozwój struktur i systemów.


O dofinansowanie ze środków Programu mogą ubiegać się instytucje z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą ofiarom handlu ludźmi.

Minimalna kwota dofinansowania to 717 893 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 8 445 800 PLN. Wnioski można składać od 30 września do 8 stycznia 2014 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Operatora programu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.msw.gov.pl 

Źródło: http://www.eog.gov.pl

Dodano: 02.10.2013r

Przez: Barbara Ratuś