Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Aktualizacja Wytycznych IZ w zakresie procedury odwoławczej w ramach RPO WO 2007-2013

27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 3843/2013 w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętych Uchwałą nr 3162/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 r., zmienionych Uchwałą nr 3917/2009 z dnia 28 września 2009 r., Uchwałą nr 4663/2010 z dnia 12 marca 2010 r. oraz Uchwałą nr 362/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje oraz aktualna wersja dokumentu znajduje się w zakładce Nabory wniosków/Procedura odwoławcza 

Źródło: www.rpo.opolskie.pl 

Dodano: 0.07.2013r

Przez: Barbara Ratuś