Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Budynek-KPPSP_Glubczyce.jpeg

Komendant:st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk
ul. Kołłątaja 4
48-100 Głubczyce
tel. (077) 471 08 50
fax: (077) 471 08 54

www.strazglubczyce.pl

Do zadań KP PSP należy w szczególności:

  • organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (zwanego dalej KSRG)
  • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
  • współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej
  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
  • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
  • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa
  • szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Ogromne wsparcie operacyjne  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach w zabezpieczeniu powiatu, stanowi sieć 43 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 9 jednostek włączonych do KSRG.

TABLICA - NR ALARMOWE.jpeg   numery_alarmowe.png