Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych - 31 lipca 2013 r.

 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 31 lipca 2013 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 58,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 114,6 mld zł. 


W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 30,3 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 63,4 mld zł, co stanowi 87,9 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła w części dofinansowania UE 44,8 mld zł, co odpowiada 62,1 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Pobierz plik: 
Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 - na 31 lipca 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (3,42 MB)

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodano: 12.08.2013r

Przez: Barbara Ratuś