Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach
 
e-mail:
 
ul. Grunwaldzka lb,
48-100 Głubczyce
tel. 077 485 26 68, 077 471 0717
fax 077471 0718
telefon alarmowy 512 244 008
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Stacja stanowi organ pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jednocześnie pełni funkcję jej dyrektora.

Działalność stacji finansowana jest z budżetu państwa. Stacja prowadzi w ramach dochodów własnych pozabudżetową gospodarką w zakresie wykonywania zleconych badań środowiskowych, badań jakości wody i badań do celów epidemiologicznych.

Stacja posiada w trwałym zarządzie budynek przy ulicy Grunwaldzkiej lb stanowiącym własność Skarbu Państwa, który stanowi jej siedzibę.

W zakresie badań laboratoryjnych stację obsługuje Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu - Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie - Koźlu. Od momentu powstania stacji w 2000r, do 15.08.2004r. Stacją kierował Jerzy Pszczółka. Od 16.08.2004r na stanowisko PPIS w Głubczycach w drodze konkursu została powołana Alina Mazur-Ciapa.

Stacja uzyskała w dniu 19 grudnia 2003 roku Certyfikat "Systemu Zarządzania Jakością" zgodnie z Normą ISO 9001:2000 w zakresie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 przyjmując interesantów w swojej siedzibie w Głubczycach przy ulicy Grunwaldzkiej IB. Kontaktować się można drogą telefoniczną pod numerami:

 • 077 485 26 68
 • 077 471 07 17
za pomocą faksu pod numerem:
 • 077 471 07 18

Pracownicy pełnią również 24 - godzinny dyżur pot telefonem alarmowym: 512 244 008

Pytania i wnioski można również zgłaszać drogą elektroniczną pisząc e-maila na adres:

lub bezpośrednio do komórek organizacyjnych:
 • - Kierownik oddziału, mgr Joanna Poźniak
 • - Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, mgr Joanna Zagwocka
 • - Kierownik oddziału, mgr inż. Krystyna Stania
 • - mł.asystent, mgr Katarzyna Szmid
 • - Kierownik oddziału, mgr Magdalena Janczak
 • - Młodszy Asystent oddziału, inż. Zbigniew Kazek
 • - Kierownik oddziału, mgr Andrzej Kuśnierski
 • - Kierownik oddziału, mgr Wioletta Papierz

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach posiada własną stronę internetową pod adresem:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów na bieżąco po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie w godzinach:

 • poniedziałek - piątek: 7.30-15.05
 • czwartek: 15.00-16.00

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach obejmuje swoim działaniem 4 gminy:

 • Gmina Głubczyce
 • Gmina Kietrz
 • Gmina Branice
 • Gmina Baborów

Pracownicy stacji kontrolują w powierzonych zakresach wszystkie zakłady znajdujące się w rejestrze obiektów objętych nadzorem. Ponadto prowadzone są odbiory obiektów nowych oraz po zmianie sposobu użytkowania, a także obiekty służące do transportu produktów spożywczych.

Dział Ekonomiczno — Administracyjny odpowiada za prawidłową działalność stacji oraz obsługę księgową. Stacja nie posiada kasy, a zatem wszelkie opłaty realizowane mogą być w oddziałach bankowych i pocztowych

Pracownicy oddziałów prowadzą czynności kontrolne w zakresie:

 1. Higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
 2. Higieny Komunalnej
 3. Higieny Pracy
 4. Epidemiologii
 5. Higieny Dzieci i Młodzieży
 6. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 7. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego