Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim przyjętych uchwałą nr 3112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. (wersja nr 12)

Źródło: http://pokl.opole.pl

Dodano: 09.01.2013r

Przez: Barbara Ratuś