Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Decyzja ZWO o wyborze projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 RPO WO 2007-2013

Uprzejmie informujemy, iż 18 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3327/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 3249/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

›››

Źródło: http://www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 20.02.2013r

Przez: Barbara Ratuś