Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Rozporzadzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

 
17 czerwca 2013 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 691 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.


Najistotniejsze zmiany w rozporządzeniu:

  • Nowy instrument wsparcia - Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji w ramach osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji”.

    Grupą docelową, do której skierowana będzie oferta pożyczkowa funduszu, są mikro- i mali przedsiębiorcy będący we wczesnej fazie rozwoju lub początkowej fazie rozszerzania działalności do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży towarów i usług. Warunkiem udzielenia pożyczki jest jednoczesna inwestycja kapitałowa anioła biznesu lub funduszu venture capital w to przedsiębiorstwo. Pożyczka będzie udzielana na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia opisanego w przedstawianej przez wnioskodawcę koncepcji biznesowej. Fundusz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych innowacyjnych przedsiębiorstw i udostępnia im źródło finansowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Dzięki objęciu pomocą publiczną w ramach wyłączeń blokowych różnicy w oprocentowaniu, możliwe było jego obniżenie z poziomu rynkowego wynoszącego 14,91 proc. (młodzi przedsiębiorcy nie posiadający majątku, który stanowiłby zabezpieczenie pożyczki) do poziomu 6,5 proc.

    Maksymalna kwota pożyczki to 2 mln złotych, a maksymalny okres kredytowania wynosi 6 lub 8 lat, w zależności od fazy rozwoju w której znajduje się dane przedsiębiorstwo. Instrument ma charakter pilotażowy.
     
  • Nowy instrument wsparcia w ramach działania 6.2 polegający na finansowaniu kosztów usług szkoleniowych i doradczych oraz wsparciu rozwoju strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki

    Celem nowego instrumentu, jest zwiększenie kompetencji MŚP w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadzenia negocjacji, a docelowo pozyskania partnerów gospodarczych oraz współpracy technologicznej w oparciu o środki PO IG. Projekt obejmie trzy etapy: 1) szkolenia prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców, 2) kilkudniowe warsztaty, w formie indywidualnych spotkań z doradcami i 3) udział przedsiębiorców w kilkumiesięcznym programie akceleracyjnym zorganizowanym na terenie Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoconych Ameryki.
Źródło: www.poig.gov.pl 
Dodano: 20.06.2013r
Przez: Barbara Ratuś