Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ponownie jesteśmy wśród najlepszych!

Powiat Głubczycki znalazł się w pierwszej 20. Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020. Nasz powiat zajął 16 miejsce w rankingu powiatów, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców. W konkursie uczestniczymy nieprzerwalnie od 2013 roku i w każdej edycji znajdujemy się w ścisłej czołówce. Tym bardziej cieszy fakt, że pomimo sytuacji pandemicznej i mniejszych środków na inwestycje realizowane przez nas działania zostały tak wysoko ocenione. Z roku na rok nie zwalniamy tempa i z jeszcze większą starannością realizujemy wytyczane cele.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Klasyfikacja konkursowa bierze pod uwagę sprawy ważne dla rozwoju i wyjątkowo bliskie mieszkańcom, poddając ocenie działania proinwestycyjne i prorozwojowe oraz dotyczące poprawy obsługi w urzędzie. Powiat zdobył łącznie 20.110 punktów. Punkty przyznano m.in. w takich kategoriach jak: pozyskanie środków krajowych i zewnętrznych na zadania powiatowe, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych, szkolenie kadry, współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ponadto ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.