Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach II naboru do działania 4.3 RPO WO 2007-2013

05 listopada 2012r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

›››

Źródło: http://www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 12.11.2012r

Przez: Barbara Ratuś