Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Poziom wdrażania instrumentów inżynierii finansowej - stan na 31 maja 2013 r.


logo przedstawiające wykresy

 

Według stanu na koniec maja 2013 r. zawarto 96 umów o dofinansowanie projektów z Menedżerem Funduszu Powierniczego (FP) lub – jeśli FP nie występuje – bezpośrednio z Pośrednikiem Finansowym (PF), na kwotę ogółem 4 275,9 mln zł (w tym 3 544,5 mln zł ze środków UE), z czego 2 735 mln zł zostało następnie zakontraktowanych w ramach 20 903 umów z ostatecznymi odbiorcami.

więcej
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
Dodano: 15.07.2013r
Przez: Barbra Ratuś