Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013

W dniu 05 czerwca 2013r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013.  

Spośród 43 wniosków 34 zostało pozytywnie ocenionych i skierowanych do oceny merytorycznej II stopnia.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 77 927 717,10 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 58 871 444,68 PLN.

Źródło: www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 06.06.2013r

Przez: Barbara Ratuś