Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Album Głubczyckich Rodzin Kresowych

ALBUM GŁUBCZYCKICH RODZIN KRESOWYCH

Na przestrzeni mijającego roku Starostwo Powiatowe w Głubczycach wspólnie z Panem Arkadiuszem Szymczyną pracowało nad wydaniem „Albumu głubczyckich rodzin kresowych”, do którego materiał Pan Arkadiusz Szymczyna zbierał od lat.

Autor, dr historii Pan Arkadiusz Szymczyna jest znaczącą osobistością dla naszego powiatu. Zarówno w wykonywanym zawodzie nauczyciela, wychowawcy młodzieży jak i w pracy naukowej stawiał nacisk na promowanie powiatu głubczyckiego, kształtowanie wiedzy o jego historii i korzeniach Kresowian. Także w licznych publikacjach dr Szymczyna od lat upowszechnia wiedzę nt. powojennych dziejów mieszkańców głubczyckich ziem. W swoim dorobku ma m.in. takie tytuły, jak:

- „Społeczne i polityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do Polski (1945-1948)”,

- „Osadnictwo polskie i życie społeczno – polityczne mieszkańców ziemi głubczyckiej w latach 1945-1950”,

- „Głubczyccy Kresowianie”,

- „Głubczyccy Kresowianie i Sybiracy”,

- „Kresowi Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiej”.

Niezmiernie cieszy fakt, iż do tych znamienitych tytułów dołącza „Album Głubczyckich rodzin kresowych”, którego wydawcą jest Powiat Głubczycki. Album jest znakomitą promocją powiatu, dającym możliwość upowszechnienia wiedzy na jego temat, jednocześnie ocalając od zapomnienia ważkie elementy historii lokalnej.

Album Głubczyckich Rodzin Kresowych.jpeg