Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu dostrzegła konieczność skorygowania nieścisłości zawartych w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonych w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zmiany dokonane względem wersji z 28 czerwca 2013 r. obejmują:

  1. modyfikację zapisu na str. 79, 96 w zakresie pouczenia stosowanego w informacji o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, 
  2. zmianę treści instrukcji umieszczonej pod pytaniami ujętymi we wzorze listy sprawdzającej do protestów (załącznik nr 16, str. 318);
  3. usunięcie pkt 1.9 z wzoru listy sprawdzającej do odwołań oraz modyfikację treści instrukcji umieszczonej pod pytaniami ujętymi w tej liście sprawdzającej (załącznik nr 17, str. 319).

Pobierz plik:

zestwienie zmian errata - lipiec 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (27,2 KB)

Źródło: www.efs.gov.pl

Dodano: 16.07.2013r

Przez: Barbara Ratuś