Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Europejski Rok Obywateli 2013

2013 rok został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Obywateli. Jest on obchodzony w 20. rocznicę utworzenia obywatelstwa Unii Europejskiej przez Traktat z Maastricht i skupi się na kwestiach praw przysługujących obywatelom UE, związanych z przemieszczaniem i osiedlaniem się w innych krajach unijnych.


Prawa te obejmują m.in. podejmowanie studiów za granicą, w tym wymianę studentów w ramach programu Erasmus i uznawanie dyplomów uniwersyteckich, podejmowanie pracy i uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej w całej UE.

Podstawowym programem unijnym, który finansuje projekty związane z zagadnieniem obywatelstwa europejskiego jest „Europa dla Obywateli”. W jego ramach można realizować projekty związane ze wzmacnianiem dialogu pomiędzy obywatelami a instytucjami, angażowaniem obywateli w debatę publiczną, podkreślaniem tożsamości europejskiej oraz pielęgnowaniem pamięci o wspólnej historii Europy.

Istnieją również inne programy tematyczne, które zapewniają finansowanie w tej dziedzinie - „Młodzież w działaniu”, „Uczenie się przez całe życie”, „Media”, 7. Program ramowy (Nauka w społeczeństwie), a także granty Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. W 2013 r. w ramach powyższych programów opublikowanych zostanie wiele zaproszeń do składania wniosków projektowych.

Ruszyła już również oficjalna strona Europejskiego Roku Obywateli: http://europa.eu/citizens-2013/.

Źródło: http://www.europe-direct.ocrg.opolskie.pl

Dodano: 10.01.2012r

Przez: Barbara Ratuś