Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Kapitał Ludzki

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej zostanie zawieszony z dniem 31 grudnia 2012 roku. Wnioski można składać do godz. 12.00.

Powodem zawieszenia konkursu jest konieczność indeksacji stawek jednostkowych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Po zaktualizowaniu dokumentacji konkursowej w oparciu o zasady, które zaczną obowiązywać w PO KL od 1 stycznia 2013 r., nabór wniosków w ramach ww. konkursu zostanie wznowiony.

Wnioski o dofinansowanie, które wpłyną do WWPE 31 grudnia 2012 r. po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.

Źródło: http://www.efs.gov.pl