Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Fundusz Dróg Samorządowych

Tablica FDS - Remont Głubczyce - Sławoszów.png

Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce – Sławoszów nr 1214O”

Okres rzeczowej realizacji projektu: 10.2019r. – 11.2019r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1593 mb,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 736.234,42 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu FDS 368.117,21 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 368.117,21 PLN