Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie o naborze ekspertów w ramach RPO WO 2007-2013

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach RPO WO 2007-2013.
Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków RPO WO 2007-2013, w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych .
Szczegóły dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumnety dotępne są w zakładce Nabory wniosków/Listy ekspertów

›››

Źródło: http://www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 04.03.2013r

Przez: Barbara Ratuś