Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

 
 

11 stycznia 2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Rok 2013 jest to ostatni rok wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wobec czego Instytucja Zarządzająca PO IG przygotowała następujące propozycje zmian, które ten proces usprawnią:

  1. W celu pełnego wykorzystania alokacji przypadającej na Priorytet 3. Kapitał dla innowacji proponuje się nowy instrument interwencji, umożliwiający dokonywanie wspólnych inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia w oparciu o środki aniołów biznesu oraz środki PO IG. Instrument skierowany jest do innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw. Pomoc finansowa będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki.
  2. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje zmiany w Działaniu 6.1 Paszport do eksportu mające przyczynić się do poprawy stanu wdrażania tego działania. Polegają one na podniesieniu intensywności wsparcia do 75 proc., podniesieniu kwoty wsparcia do 400 000 zł oraz rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowanych.

Pobierz pliki:

 

 

Uwagi można zgłaszać w terminie do 25 stycznia 2013 r. na adres Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: .

 

 

Źródło: http://www.poig.gov.pl

Dodano: 17.01.2013r

Przez: Barbara Ratuś