Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 8.1.2

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim przyjętych uchwałą nr 3111/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. (wersja nr 6)

Źródło: http://pokl.opole.pl

Dodano: 10.01.2013r

Przez: Barbara Ratuś