Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Od zależności ku samodzielności edycja 2020

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie wsparcia realizacji projektów w ramach Programu   „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. 

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 219 r. poz. 688, z pźn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie  www.mrpips.gov.pl