Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Informacja na temat przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego Szczegółowych warunków odbywania stażu w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3542/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 przyjął dokument pt "Szczegółowe warunki odbywania stażu w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie (w tym przedsiębiorstwie w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim

Źródło: http://pokl.opole.pl

Dodano: 23.04.2013r

Przez: Barbara Ratuś