Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Jeszcze do 7 lipca trwa konkurs fotograficzny pn. Jak Polak z...-z sąsiadem lepiej

 pic19458.jpeg

 

Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty EWT i EISP!

 120-ESQQVQJ.jpeg

Jeszcze  do 7 lipca 2013 r.  można przesyłać swoje prace w ramach konkursu. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport; edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura, tradycja) przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) dla obydwu grup wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.

Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”, a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy:

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach: 

 PDFRegulamin_konkursu_fotograficznego_DWT.pdf

  PDFZal_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_fotograficznego.pdf

PDFZal_nr_2_do_Regulaminu_konkursu_fotograficznego.pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wiadomości o realizowanych projektach można uzyskać ze stron programów, w których uczestniczy Polska:

Polska-Brandenburgia http://pl.plbb.eu/index/

Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie-Brandenburgia http://www.interreg4a.info/

Polska-Saksonia http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.jsp

Czechy-Polska http://www.cz-pl.eu/pl/

Polska-Słowacja http://pl.plsk.eu/index/

Litwa-Polska http://www.lietuva-polska.eu/

Litwa-Polska-Rosja http://lt-pl-ru.eu/news.php

Polska-Białoruś-Ukraina http://www.pl-by-ua.eu/pl

Południowy Bałtyk http://en.southbaltic.eu/index/

Źródło:  http://www.ewt.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/konkurs__fotograficzny_programy_EWT_EISP.aspx

Dodano: 25.06.2013r

Przez: Barbara Ratuś