Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Powiat otrzyma kolejne środki z PFRONu

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje dwie jednostki powiatu głubczyckiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w  obszarze B, oraz D.


Pierwszą z nich jest Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, który otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania w obszarze D. Celem tego obszaru jest dofinansowanie do zakupu samochodu. Dzięki czemu DPS Klisino zrealizuje zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikobus (9 – osobowego) do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klisinie”. 


Niewątpliwie zakup kolejnego nowoczesnego samochodu usprawni przewóz mieszkańców pomiędzy 8 filiami, a także odległymi przychodniami specjalistycznymi, które znajdują się m.in. w Głubczycach, Opolu, Wrocławiu, Kędzierzynie – Koźlu czy w Branicach. Aktualnie transport 743 mieszkańców, którzy w większości posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zapewnia 6 samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Realizacja zadania umożliwi DPS Klisino wraz z filiami zaspokajanie potrzeb mieszkańców na wyzszym poziomie i zapewni bezpieczeństwo oraz poprawę komfortu życia osób niepełnosprawnych. 


Natomiast kolejną jednostką, która otrzyma wsparcie z PFRONu jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głubczycach.
Ośrodek zrealizuje zadanie w obszarze C, którego celem jest likwidacja barier architektonicznych oraz likwidacja barier w komunikowaniu się.  W ramach projektu Powiat Głubczycki otrzyma dofinansowanie do budowy  podjazdu za boiskiem szkolnym przy SOSW w Głubczycach, wykonanie ścieżki dla wózków inwalidzkich oraz zakupu tablic multimedialnych wraz z projektorem. 
Budowa podjazdu w znacznym stopniu poprawi osobom z dysfunkcjami ruchowymi dostępność do sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rewalidacyjne, które w dużym stopniu poprawiają rozwój podopiecznych. 


Natomiast zakup tablic multimedialno – interaktywnych wspomoże wychowanków Ośrodka w nauce czytania i pisania. Nauka w szkole nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, dlatego też nauczyciele Ośrodka poszukują bardziej atrakcyjnych i skutecznych sposobów nauczania. Znaczna część uczniów ma problemy z wymową, czytaniem i pisaniem, są to uczniowie, którzy nie mówią i posługują się tylko gestykulacją. Tablice multimedialne pozwolą w zobrazowaniu doświadczeń z różnych przedmiotów, z pewnością metoda ta zbliży do siebie uczniów, a przede wszystkim przełamie bariery w komunikowaniu się.