Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

13 czerwca br. odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Głubczycach. Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

Obrady rozpoczęły się od części sprawozdawczej, w której przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny zreferowali sprawozdania z działalności swoich jednostek za 2018 rok natomiast Szpital Powiatowy w Głubczycach przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Kluczowym punktem sesji było udzielenie wotum zaufania na podstawie raportu przedstawiającego stan Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, który został opracowany zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym,  a także absolutorium Zarządowi Powiatu.

Absolutorium poprzedzone było opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z budżetu za 2018 rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej, która również została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W trakcie obrad rozpatrzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018r. 

Ponadto radni wyrazili wolę przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii „Powiatu Głubczyckiego”. Podjęcie tej uchwały będzie skutkowało podpisaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Głubczyckim, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz, Gminą Baborów oraz Gminą Branice, na podstawie którego zostanie utworzony klaster energii. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra, w tym poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację źródeł energii, a także rozwój Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej.

DSC_0276.jpeg       DSC_0271.jpeg

DSC_0268.jpeg       DSC_0264.jpeg