Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

zestaw nowy dobry.jpeg 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach informuje, iż na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

http://bip.mrr.gov.pl/ 

zamieszczono projekt ustawy wdrożeniowej dla okresu 2014-2020 oraz pismo z informacją o możliwości zgłaszania uwag do ww. ustawy.

Dodano: 01.10.2013r

Przez: Barbara Ratuś