Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do rodziny dziecka, które znalazło się w trudnej sytuacji, ofiarowanie jemu zainteresowania i miłości, patrzenie jak wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa sprawia wiele radości i satysfakcji. Najlepszym miejscem dla dziecka mającym istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój jest rodzina, która zapewnia poczucie przynależności i wsparcia.

Dnia 24.05.2019r. w Stajni na Warszawskiej w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Spotkanie to miało na celu integrację środowiska pieczy zastępczej, pokazanie alternatywnych form wypoczynku oraz promocję rodzicielstwa zastępczego. Na rodziny oraz wychowanków czekał poczęstunek, a także moc atrakcji: malowanie twarzy, zabawy na słomie, dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżka konna oraz konkursy z nagrodami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Sobieskiego 5a w Głubczycach.