Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Sesja VI

Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Powiatu
 

Obrady rozpoczęto 11-04-2019 o godz. 15:05, a zakończono o godz. 18:15 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:

1. Jerzy Naszkiewicz

2. Leszek Bac

3. Bartosz Rudziński

4. Wojciech Bernacki

5. Maria Farasiewicz

6. Bogdan Kulik

7. Marian Podkówka

8. Artur Czechowicz

9. Irena Sapa

10. Bronisława Pawlik

11. Radosław Gorzko

12. Jan Jasion

13. Tadeusz Krupa

14. Anita Juchno

15. Piotr Soczyński

 

1. Otwarcie obrad. (15:05)

 

2. Przyjęcie porządku obrad. (15:05)

 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (15:07)

 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:08)

 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:11)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Irena Sapa, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:23)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Piotr Soczyński, Irena Sapa, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz

PRZECIW(1): Bartosz Rudziński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:24)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl

PRZECIW(1): Bartosz Rudziński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:27)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Leszek Bac, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka

PRZECIW(1): Bartosz Rudziński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:27)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Leszek Bac, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka

PRZECIW(1): Bartosz Rudziński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury

i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Festiwalu Kultury Powiatowej (15:29)

 

Wyniki imienne:

ZA(16): Leszek Bac, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

 

 

 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (17:02)

 

Wyniki imienne:

ZA(11): Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno

PRZECIW(2): Marian Podkówka, Jerzy Naszkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz

NIE GŁOSOWALI (1): Leszek Bac

 

Nastąpiła zmiana quorum (17:20)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

 

Sesję opuścili radni:

1. Bartosz Rudziński

2. Bogdan Kulik

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (17:22)

 

Wyniki imienne:

ZA(14): Leszek Bac, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

5. Sprawozdanie o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy

w Głubczycach za 2018 r. (17:22)

 

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. (17:39)

 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:47)

 

8. Interpelacje i zapytania radnych. (17:51)

 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. (17:54)

 

10. Zakończenie obrad. (18:14)

 

Zakończono sesję (18:15)