Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Sesja V

Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Powiatu
 

Obrady rozpoczęto 27-03-2019 o godz. 15:07, a zakończono o godz. 15:12 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

1. Jerzy Naszkiewicz

2. Leszek Bac

3. Bartosz Rudziński

4. Wojciech Bernacki

5. Maria Farasiewicz

6. Bogdan Kulik

7. Marian Podkówka

8. Irena Sapa

9. Bronisława Pawlik

10. Radosław Gorzko

11. Jan Jasion

12. Anita Juchno

13. Piotr Soczyński

 

Radni: Tadeusz Krupa oraz Benedykt Pospiszyl byli obecnie na sesji ale z powodu braku urządzenia do głosowania nie brali udziału w głosowaniu.

 

1. Otwarcie obrad. (15:07)

 

2. Przyjęcie porządku obrad. (15:07)

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (15:08)

 

Uchwała w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (15:11)

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

BRAK GŁOSU(0):

 

4. Zakończenie obrad. (15:12)