Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie: Procedury aplikowania w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

08-03-2013 07:57

Umowy,posiedzenia (komisja).jpeg

14 marca 2013 r.

Trener: Roman Piasecki
Miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole
Godz. rozpoczęcia 8:30
Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
 

Cel szkolenia:
Omówienie procedur aplikowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Podczas szkolenia uczestnicy/ki zapoznają się z preferowanymi formami wsparcia oraz grup docelowych w Priorytecie IX, wypełnianiem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do PO KL w generatorze wniosków, zmianami w GWA w roku 2013, oceną formalną oraz merytoryczną wniosku.

 

 

Dodano:11.03.2013r

Przez: Barbara Ratuś