Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020. Konsultacje mają charakter otwarty i będą trwać do 27 sierpnia 2013 r.

Zaprezentowane w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r. oraz m.in. opracowane lub będące w trakcie opracowania najważniejsze unijne i  krajowe dokumenty dla nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w tych konsultacjach m.in.

- jednostki samorządu terytorialnego, 

- środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe,

- organizacje pozarządowe, 

- mieszkańców województwa opolskiego.

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 r.

 

Więcej informacji pod adresem: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/konsultacje_RPOWO2014_2020_lipiec.aspx

 

Dodano: 25.07.2013

Przez: Joanna Sadlak